Re: Re: Hierarchie moci

Hox | 12.11.2013

ps. "představitelé KSB" je oxymoron, dá se sice říct že Putin dělá kroky, které lze z pohledu KSB úspěšně interpretovat či předvídat, a dá se spekulovat o tom, jestli se Putin o své chápání KSB/DVTR opírá či nikoliv, ale je to vždy o tom, že Putin může reálně jen tolik, nebo jen o trochu více, na co má podporu "zezdola". Zaznobin je zase mluvčí kolektivu VP, nic více, nic méně - zabývá se šířením informací.
"představitelé KSB" zavání "autoritami", a pokud se nějaké "autority" pasují do role "představitelů KSB", už to nebude KSB, ale imitace-provokace.

Přidat nový příspěvek