Re: Re: Prosba

taurus | 08.11.2013

Pro zjednodušení příkladu stačí vzít SSSR - blok, kdy metropole se stará o všechny svoje poddáné stejně, někdy, když je to potřeba, dotuje regiony, aby se životní úrověň vyrovnala.
Kultura, pokud je míněno ve smyslu mnohonárodní, je jedná, přitom kulturní odlíšností národů, jazyky, hudba, literatura, vyznání atd. jsou zachovány. Jeden státní jazyk, ústava, zákony, soudníctví, měna, školní osnovy atd. Takže kromě etnických Rusů, ostatní národy byli bilingvní. Mnohým příslušníkům jiných národů to pomohlo k vyššímu vzdělání, protože jejích mateřský jazyk není vybaven tolika potřebnými k vyššímu vzdělání pojmy. Ale podporovalo se i školství v regionalních jazycích. V bloku dochází k nenásilnému prolinání (ne smíšení) kultur - kuchyně, hudba, literatura, filmy atd. vše je společné a současně každý má to svoje. Ke smíšení ras docházelo, ale ne nějak moc často, právě proto, že obecně se vědělo a tradicích a mentalitě druhé strany, takže se dály zvážit rizika takového sňatku. Blok není kotel národů, kde se všechno promíchá a vzníkne z toho jeden jakoby mnohonárodní národ, jako v Americe.
Konglomerát - EU, zde už každý svoje zkušeností má, takže není třeba příliš rozvádět.

Přidat nový příspěvek