Re: Prosba

Hox | 08.11.2013

jedná se částečně typ civilizace, je to spojeno s kulturou, smyslem života. Je to o způsobu existence a rozšiřování nějakého nestejnorodého státního útvaru či civilizace, pokud se hranice civilizace kryjí s hranicemi státního útvaru. "blok" a "konglomerát" je označení, které tomu dali autoři KOBu, z názvu samotného není moc jasná podstata. Ta je v následujícím (kdyžtak mě někdo opravte): u typu blok se jedná jakoby o jednolitý celkem ve smyslu, že všechny oblasti jsou součástí téhož egregoru, mají společnou kulturu, uznávají stejné/podobné hodnoty, krátce, pojem "smysl života" je v rámci bloku +- jednotný. Nově připojená oblast (například národ, který se rozhodne stát se součástí bloku, za příklad lze třeba vzít Gruzii a její dobrovolné připojení k Rusku v 18. století) je vnímána jako partner, adaptuje-přijme kulturu bloku za svou (s uchováním své lokální) a svou kulturou naopak přispěje k obohacení kultury bloku.

V uskupení typu konglomerát (příklad - dříve římská říše, nyní západní civilizace) funguje vnitřní algoritmika zcela jinak, metropole si různými způsoby podmaňuje nové oblasti, které vnímá jako spotřební materiál pro vlastní prosperitu. Probíhá ničení původních kultur a vnucování kultury metropole jako "etalonu civilizovanosti".

či jinak, rozlišení po principu "po ovoci...": součástí ruské civilizace je přes 150 etnik, ani jedno za staletí nezaniklo a naopak mnoho etnik a národů přežilo jen díky tomu, že byly pod ochranou Ruska.
V kontrastu, na území amerik bylo civilizací s algoritmikou typu "konglomerát" vyhubeno téměř veškeré původní obyvatelstvo, pokud se nepletu do dnešní doby přežilo tak 5-10 procent původního počtu kmenů a etnik.

stručně asi takto, jinak je to téma na knihu.

Přidat nový příspěvek