Re: poznámka

Vasiľ | 08.11.2013

poznámka ku poznámke:
K tým televíznym novinám - sledovači televíznych novín sú buď neustále emocionálne paralizovaní správami o vraždách, znásilneniach, prírodných katastrofách,... alebo sa u nich vytvorí citová nezaujatosť, odmeranosť, chladnosť... , ktorá sa potom môže prenášať aj do reálneho života.

Přidat nový příspěvek