Re: TECHNICKÁ

udo | 10.11.2013

dik AnKa :)

Ostatne..podobná politika bola prevádzkovaná nie len u nás.

Už od dôb Pompeia a hlavne flaviovcov..tzv. "židovských" vojen boli vyznavači tohoto pseudomonoteistického blízkovýchodného kultu systematicky ni(e)kým z istých konkrétnych dôvodov rozosievaný v pohraničných pásmach ríše a následne prepúšťaní z otroctva. Zaoberali sa takmer monopolne obchodom s otrokmi(nie len v dnešných našich krajoch), lichvou a manipuláciou trhu, politiky, "kreovaním" politiky-vojen. Tak, ako sú od mala učení.. Na niečí nepriamy rozkaz..

Je známe, že v ideologickej vojne padli rímske kulty skôr, ako grécke. Rím okupoval Helladu vojensky a helléni okupovali Rím kulturologicky. Hellénov zasa nepriamo kontrovali staršie južnejšie kulty delty. Mat(r)ičná expanzia delty nešla len do Philistie, no i na sever..

Iní otroci toto privilégium u rimanov nezvykli požívať. Tak by sme mohi ísť až ku Kádešu, či opačne v Chrono-logos k neúspechu Konštantína a ko(h)n?verzii Chazarského kaganátu.

Náväznou otázkou by inak potom bolo, akú vlastne mali Konstant a Metód funkciu vedomú a podvedomú..a ako so svojou rolou v rámci globálnych objektívnych procesov naložili?

Aha..späť v čase k Hé-Ba-Ré..či Chabiruom
Neviem..stará Thébska hieratika sa až nápadne podobá na dnešnú tzv. hebrejskú abecedu..
systém kódovania 0-1 Spoluhláska-Samohláska s obrazom úst..pier a príslušným emocným podfarbením..
"Tvári" sa trochu inak, ako bežné hiero(svätý) glyfos(znaky-obrázky) echolokačne cielené skôr na pravú mozgovú hemisféru.
Tak, ako takmer celý východ..Azь-ia..ja.

Kraje Atu a samozvaná "elita" Ka-metu používajú kódovací systém zápisu obrazov..reči..písmo binárnej logiky..aj preto tu vznikli dnešné protézne formy in-formačnej výmeny(včítane internetu) v takej forme, ako ich máme..Ide tiež o štatisticky pravdepodobnostnú predurčenosť vývoja kultúry.
Kto ju definoval..de-finuje?

Teda.. stará Hé-ba-ré..mala, ak sa dobre pamätám 22 spoluhlások a 7 kľúčov(samohlások).
Dnes od kruhu(v 3D gule, valca) po bod..Pery s kmitom hlasiviek tvoria(stroja) mechanizmus emitujúci A-U..AEIOU. T.j.Ďalší, hlbší zmysel v kóde O-1. Imitácia začiatku a konca..no nie úplného, celku a nekonečne malého bodu, jednotky,.

Toľko k bazálnym princípom formavania systému sterotypov dnešnej kutúry.
T.j. viac-menej štatisticky riadených sekvencii obrazov koncentrovaných do príslušnej symboliky v rámci jednotivých dynamický položiek matíc. Prakticky: ľudové, “náboženské” príbehy, dnes blockbustery, či block-formery, seriály, “správy”, atď..

Proste..prechod od šamanizmus k socio-kultovému inžinierstvu počal vytvorením prvých systémov kódovania. Tie dali do rúk “kňažských” klanov ná-stroj ná-strojov..
..a tým, čo pokušeniu neodolali..zbraň zbraní..”Prsteň moci, na udržanie umu noci.”
Ono.. Pro-Rok to nemal nikdy ľahké,
keď v ľude prevládali pudy prchké..
a nejeden mysle dobrej,
v zúfalstve nad bekotom,
utiahol sa k rodu svojmu,
ega moci-slnka noci,
s nehodným prekotom.

prorok = staroveký prognostik
ľudia boli vskutku viac zvermi, ako ľuďmi..
dnes je síce istý posuv dobrý,
no prišli zasa iné modly.

Tak, ako starí nomádi miesto Bohu
na povel sa poklonili v púšti hadu.

No čas..vývoj pokročil.
Božie mlyny(objektívne dominantné procesy)..atď..
Kód(slovo-miera-Logos) je dnes skoro každému dostupný..
..kto chce..a tak nebývalo vždy..

Přidat nový příspěvek