Re: Re: Re: Pokračování ve Stalinově díle ...

taurus | 07.11.2013

"OK, jenomže nikdo přece nechceme aby to s Putinem dopadlo jako se Stalinem (prohra)."
V době Stalina nebyla definována koncepce vývoje lídstva. Stalin se opíral o koncepcí markxismu, kterou intuitivně něbo s osmyslně měnil ve prospěch lepšího vývoje. Neexistoval pojmový - smyslový (nevím jestli je to česky správně) aparát. Lidé mohli jenom tušit, kam je Stalin vede.
V době Putina všechny tyto věci už byly vytvořeny. Vzníkla nová koncepce KOB. Cíle a způsoby jsou jasně definovány a díky internetu se dostávají do vědomí lídí, kteří se začínají AKTIVNĚ zapojovat do procesů řízení. Vlastně dá se říct, že fenomén Putin vzníkl na požadavek společností.

"Není čas k "výchově" či osvětě mas, které by podpořily osvícence nahoře. Zbožné přání - nedestruktivní řešení situace je jedna věc, ale právě ta realita je věc druhá"

Tá osvěta a výchova mas již delší dobu probíhá a nejen v Rusku.
Čína, Vietnam, Egypt...dokonce EU jsou s koncepcí seznámení. V některých státéch jenom špíčky, v jiných se to šíří prostředníctvím TV.

"nespočívá-li řešení nikoliv v hledání společenských východisek, nýbrž v hledání východisek osobních. Pro zájemce viz. budhistické - závislé vznikání vědomí:)"
Nespočívá, protože uzavřením se do sebe, člověk ztrácí kontakt se světem, politikou a řeší pouze osobní problémy, nikoli celospolečenské - uzavírá se do "vajíčka". Právě o to usiluje GP, aby člověk, který se dostal na vyšší duchovní úroveň a dospěl k určitému úrovní poznání, neměl vliv na společnost a nic v té společností neměnil. Nehledě na to, že Budhismus naprosto zapadá do Biblické koncepcí, vytvořené GP.
Porovnejte - mediální podpora budhismu a KOB.Přidat nový příspěvek