Re: Re: Re: Pápež priamou súčasťou GPP?

Hox | 30.10.2013

>Ako ste snáď pochopili, snažím sa len vo všeobecnej eufórii tu poukázať...

jasně, prevence... negativní zpětná vazba je prospěšná, (a v přírodě jiná není). Zatím jako celek jsme ale hluboko ve výkyvu na opačné straně...

Souhlas s nemožností paušalizovat. I třeba ten technický pokrok by bylo hodně hloupé zavrhovat jako celek, je to jen otázka řízení a koncepce, při správném má potenciál osvobodit lidstvo od mechanické dřiny (nejen) (a tím osvobodit vázaný potenciál) při velmi malých nebo prakticky žádných negativních stránkách... bohužel osvobozený potenciál je dnes vázán toutéž technosférou, která ho osvobodila, čili opačný extrém, chyba (nebo "chyba" - záleží na koncepci) řízení

Přidat nový příspěvek