Re: Re: Re: Pápež priamou súčasťou GPP?

popolvár | 28.10.2013

zaujímavý clánok k neovedistom od Rudolfa Irsu v októbrovom císle casopisu Vitalita pod názvom Novopohanstvo a slovanskí bohovia na str. 22 a 23.
Výnatky z textu: "... panteón "slovanských" bohov priniesli na nase územia iránske kmene Sarmatov, budúcich Chorvátov a Srbov (aj luzických) v prvej polovici prvého tisícrocia n.l. Pôvodné slovanské obyvatelstvo malo iný ideový systém. Absencia podrobností o slovanských bohoch v ludovej tradícii nasvedcuje tomu, ze pôvodní Slovania nábozenský systém ako celok neprevzali. Zatial co lesy sa hemzia duchmi a vílami z magického obdobia, bozský Perún je na nebi taký osamotený, ze sa mnohí domnievajú, ze Slovania holdovali monoteizmu. Preto v prípade Rusov vidíme, ze pokus kniezata Vladimíra ustanovit panteón pohanských bohov v Kyjeve v roku 980 (Perún, Dazdbog, Striborg, Mokos...) nemal medzi obyvatelstvom velkú podporu a ked sa o 5 rokov rozhodol pohanstvo nahradit krestanstvom, na obranu starých bozstiev (pohanských bohov) sa obyvatelstvo nepostavilo. To si ctilo iné postavy svojich mýtov, ktoré nevnímalo ako bohov, ale videlo v nich reálnu súcast sveta, jeho prírody... Mnohí novopohania nazerajú na svojich pohanských bohov krestanskými ocami, a preto napriek "pohanskej výbave" sú stále krestanmi. Novopohanskí knazi sa obliekajú do obradného odevu na spôsob pravoslávnych knazov, ich obrad pripomína omsu... Súcasné pokusy vyrobit slovanský panteón na antický spôsob sú prejavom nepochopenia sveta, v ktorom zili nasi predkovia, nez medzi nich vtrhli ctitelia bohov a rozvrátili systém, ktorý bol zalozený na prirodzených zákonoch..."
Z mojich skúseností: nekritické prebratie názorov a podlahnutie lúbivým textom a mýtom na vedy.sk nevedie k Bohu, ale odvádza od Boha prec. Netvrdím, ze vedy.sk vo vsetkom klamú, mozno tam nájst vela zaujímavého a pravdivého. Mozno "slovankí bohovia" majú reálnu podstatu, ale tu by som ich bral skôr ako:
1. pradávnych predkov dávnych civilizácií, alebo
2. sily, mocnosti, hierarchie universa (tu svetlého sveta),

ktoré mozno aj zastupujú dané úlohy im vo vedy.sk pripisované, ale... isto nie sú Bohmi!
... je tu ten istý zámer ako u krestanstva: povýsením Jezisa na boha. odviest veriacich od Boha. V krestanských obradoch je Jezis Kristus "Persona number one".
Výrazne rozostvávanie bieleho obyvatelstva a delenie na krestanov (tých blbých, zlých) a "védistov" (tých vyvolených), zretelné najmä v skorsích clánkoch z r.2012, 2011. Este horsie ako stavanie proti sebe zidov, krestanov a mohamedánov; teraz sa znova niekto pokúsa o repliku 30-rocnej vojny (protestanti versus katolíci), o to nebezpecnejsie, ze by to najviac postihlo slovanské obyvatelstvo.
Krestanstvo na nasích územiach dodýchavá, a preto taká úporná snaha prehnat ovce z jedného kosiara do druhého, skôr ako sa ovce rozutekajú, zacnú premýslat a prestanú sa správat ako ovce.

Přidat nový příspěvek