Re: Kresťanstvo-Pravoslavie-Biblický projekt

udo | 21.10.2013

Malý príbeh:
Na dedine, lazoch odrezaných od sveta vychováva muž, starec už, sám dvoch synov od zimy do leta. Odíde do mesta a keď sa vráti nájde o boch v boji na život a na smrť sa klátiť. Pri snažení oddeliť ich od seba, dostane sám po hlave, i zlostne kričí do neba.
(..kde NiEt BohA)

Otázka: Kto je na vine?

Rok 1917 Rusko:
Na vidieku 80% negramotnosť. Kina niet, Tv a rozhlasu niet.
No kostol takmer v každom meste, každej dedine.
O takom informačnom monopole sa dnešným presstitútkami ani nesnilo..
Kto teda nesie najväčšiu vinu na občianskej vojne v cárskom Rusku?

Vieme, že Človek sa zlým nerodí.
Židov nebolo zasa toľko, aby všetky cerkvi(kostoly) podpálili.
T.j.,čo-to sa za tie stároči nakopilo.

Pravdu máš v tom Slovan, že by bolo možno škoda nevyužiť pozitívny potenciál cirkvi a snáď aj jej marxistického derivátu.
Ich jadro však temným jest.
Pokúsiť sa spraviť na báze MS Windows stabilný operačný systém?

Dnešné cirkvi s pôvodným učením velikánov dejín
(Issu, Budhu, Mahomeda,..) nemajú podstatou dávno nič spoločné.
Priblížiťsa k Bohu cez akúkoľvek cirkev, "náboženstvo" je nemožné.
Relígia je osobný jedinečný vzťah každého in-divi-dua,
dieťaťa so svojim Otcom(Bohom).
Poradiť sa? To áno, no hierarchia tvrdá
je v tomto zmysle plotom mysle, zlobou.

Ak sa cirkvám podarí návrat k Bohu, majú budúcnosť, ak nie..
Aký význam má vie-Ra, ktorú zničiť možno?
Vedieť o Svet(l)e a snažiť sa byť
podľa svojich schopností a možností jeho sú-časťou,
nenechať sa zbytočne pokoriť strasťou.
Veriť v Boha, svojho Otca, alebo veriť Bohu?
Kto v Neho verí, ten nemá miery.
Jest vyznavačom nie i-dei, a A-dei.
(po dnes starom ATeista a po-vodne v skutku a-deista)

Boh je 1.(ne)začiatok:
"A" samo-hlásku vyslov,
skloň hlavu mierne
a zrkadlo daj na stôl.
Čo vidíš?

..a 2. (ne)koniec:
"T"spolu-hláska,
sila moci zvuku,
čo v tricykle večnom
ti podá pomoc-ruku.

Ďalšia otázka na "Právo"slávie bola,
či celkovo prevážia skutky dobré,
alebo ne-šťastia jej skrytej miery-slova.

Čo jej bránilo dlhodobo konať vtedy a čo dnes,
i kde a prečo je schovaný ten púštny besa pes?

Přidat nový příspěvek