Kresťanstvo-Pravoslavie-Biblický projekt

Slovan | 21.10.2013

V popise Putina a síl za ním stojacich mi rezonujú nevyjasnené pojmy. Pomôže s tým niekto? Putina pokladám za "Božieho" Človeka, ale:

Boží zámer - aký je, kto to vie?
Biblický projekt - úloha Starého zákona mi je ako tak jasná, čo Nový zákon?
Bytosť zvaná Ježiš - v Novom zákone je možné objaviť myšlienky ako ozvena najvyššieho. Nie je táto postava tým pojivom, ktorým Biblický projekt presadzovali u Slovanov, keďže jeho myšlienky im rezonovali, alebo priamo z nich vychádzali?
Pravoslávni ( napr. Osipov ) kresťanstvo vidia už iba v Pravoslávnej cirkvi a nehlásia sa k Starému zákonu.Nie je Pravoslávna cirkev ozvenou výrazu ruskej duše ( aj keď stáročiami a vplyvom "GP" deformovanou - obeta na kríži, rozprávka o počatí a pod)?
KOB je, alebo nie je, v zásadnom rozpore Pravoslávneho učenia napr. ako ho podáva Osipov?
Ľudský vzaté - nie je strategické, do "boja" za Človeka zahŕňať aj Pravoslávnu cirkev ako jednú z reálnych moci Ruska?
Nie som zástancom cirkevných hierarchii a organizácii - vždy ich ovládne skrytá moc. Ak by však "Pravoslávna cirkev" mala negatívny vplyv na Rusko - vydržalo by ľudský tie údery, ktoré muselo v dejinách podstúpiť?
Našiel by sa v RUSKU ČLOVEK - PUTIN ?

Přidat nový příspěvek