Re: Re: Re: Len jedna otázka

udo | 18.10.2013

Nejaké osobné kontakty s nejednou tvárou kon-ceptu a hľadanie spoločných cieľov existuje.

Mierou chápania robíš na seba a mierou nechápania pre toho, kto chápe viac.

Kto pre koho teda pracuje? :)

Koho varianta bude Zhora podporená?

No so staršími z objektívnych dôvodov neľahko.
Ako sa v údoliach Fatry v skratke vravieva:
"Hrach a či perly?"
stena a sviňa

S mladšími ľahšie, no kiež by i "otcovia" viac ruku k dielu dali,
a miesto rozporu generácii, skrz nedania mena..meritu veci,
v novej dejín situácii, radšej obraz vnímali, čo zrak tak nekalí.

Každá "strana" má svoje lepšie a horšie stránky.
Ani v tomto niet medzi nimi rozdielu.
Všetko sú to predsa "naši" ľudia.

Strán..v tvárach tej osoby jednej, dosť predsa je brán.
Netreba ďalšie, skôr dať zmysel, kompas tej staršej.

Přidat nový příspěvek