Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Archív StB

taurus | 14.10.2013

Domnívám se, že u vás s Hoxem došlo spíše k nedorozumění, než k zásadnímu nepochopení.
Hox určitě neměl na myslí, že celkový počet obětí židobolševiků byl nižší, než se uvádí v seriozních historických pramenéch. Nakolik ho znám, tak spíše mel obavy, že všechny obětí připisujete na vrub Stalinovi. A tam mluvil o historických dokumentéch, ze kterých je zřejmé, že Stalin osobně souhlasil s popravou asi 800 000lidí, mezí kterými mimo jiné byli jak vykonávateli represí a genocídy, 5.kolona, tak třeba i kriminalní žívly, kterých v té době všeobjímajícího chaosu bylo obrovské množství.
Také je třeba omylem pohlížet na "hladomor" na Ukrajině a nevídět, že ve stejnou dobu byl hlad (hladomor) třeba v povolží, či Kazachstánu a jiných regionéch ruského imperia, jako důsledek občanské války, zahraniční intervence a působení 5.kolony, do které zahrnují židobolševiky a trockysty.
A na dobrém renomé těchto stránek všem nám určitě záleží, a nejen na tom. Doufám, že nemluvím jen za sebe, když napíší, že nám také hodně záleží, aby co nejvíce lidí v Čechách a na Slovensku poznalo nejen historickou pravdu, ale naučilo se chápat historické souvislostí, propojené s dnešní dobou a politikou. Jedině tak my, jako společnost, můžeme se vymanit z bludného kruhu a nastartovat pozitivní procesy.
Přejí vám hezký den

Přidat nový příspěvek