Re: Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

Miroslav | 27.09.2013

Odoviem modelom.
Budem modelovať správanie GP v čase menovania Putina s výhľadom do budúcnosti .

Všetky deje, procesy sú riadené.
Nič sa nedeje náhodou.

Rok 1985
Vrchnému bačoviGorba, salaša východný blok dáva GP príkaz na prípravu intenzívnej porážky a strihania stáda.
S použitím médií hrbatý bača vytvára pred stádom obraz šťastného, ľahkého života v salaši západný blok.
Pravda neustále pripomína – programuje - že stádo spáslo všetku trávu, dokonca aj tú čo ešte ani nenarástla.
Aby strihanie prebiehalo hladko a ovečky sa nemykali ukladá do podvedomia dôležitú podmienku:
Pokiaľ chcú mať ovečky ohrádku podobnú ako stádo západný blok, budú sa musieť vzdať ním nasporeného krmiva.

... ovečky, bľačia splašene pobehujú po troskách salaša - prebieha intenzívne strihanie, začali jatky.
Valasi... armáda, polícia sa bezMocne prizerá. Na územie dobre stráženého, ochraňovaného salaša ZSSR preniká divoká zver z okolia i priamo z vnútra, keď sa najkrajšie bečiace ovce menia na vlkov, ktorá beztrestne lúpi a vraždí ovečky.

NEDARÍ SA NAJPODSTATNEJŠÍ CIEĽ, ABY OVEČKY POJEDALI JEDNA DRUHÚ.
V ich programe pracuje modul najvyššieho morálka, svedomie - rozlišujú

Tento sa nedarí narýchlo zničiť, hoci sú v maximálnej možnej miere aplikované prostriedky na zmenu správania – alkohol, drogy, chemikálie v potrave vzduchu, vode, filmy.

Rok 1991
GP použije vekmi osvedčený spôsob - mení bačuGorba za baču Yale-cina ktorý ma všetky predpoklady aby lepšie vyplnil úlohu a ešte zintenzívnil jatky , strihanie.
Ovečky s veľkou nádejou pozerajú na nového barana.
Ten nelení a definitívne rúca salaš ZSSR.
Sťahuje valachov z predsunutej stráže až hen od hraníc salaša západného bloku.
Konečne nastáva želaná kuca paca, strihá sa na plný plyn
Všetko je hore nohami – aj veľa nepohodlných barančekov.
.
.. ale ! Nepriateľ čas sa znovu hlási o slovo.
Problémy pre GP sa hromadia.
MODUL MORÁLKA NEDOVOĽUJE SPUSTIŤ DEFINITÍVNY PROCES – ZÁMER GP, SAMO LIKVIDÁCIE STÁDA.
Japonský Inžinier Akonato sa stratil... a Samosato ?
Navyše začala pracovať naplno Šedá ekonomika!
Tú GP nevie strihať.

RIADENÝ CHAOS SA ZAČÍNA MENIŤ NA NERIADENÝ.
... NERIADENÝ GP, ALE RIADENÝ NAJVYŠŠÍM.

Až v takej hraničnej situácii sa prejavia skutočný vodcovia, napojený priamo na Najvyššieho.
GP nemôže dopustiť stav systému, aby si ovečky vybrali spomedzi seba skutočného vodcu v situácii keď v salaši ostalo množstvo nejadrového a hlavne Jadrového krmiva... no Prúser na entú.
Taký vodca Vie Akonato.
Spolu s prostriedkami so salaša ZSSR, ozajstnou podporou ovečiek môže kľukne dôjsť až do samého hniezda hadov.
GP už vie, že má problém... poriadny!
Báči Yale-cin dávno stratil dôveru ovečiek, ale má dobrý koreň... prenasledujú ho alkohol, choroby, lekári, ba dokonca ani operácie srdca nepomáhajú.
Bodaj by, u tak srdečne založenej osoby !

Jaj... 31.12.1999 zrazu, ozaj celkom nečakane Jaj – Cin – ká, že odstupuje.
PRÁVO - MOC ODOVZDÁVA V.V. PUTINOVI.
Pripomínam všetky procesy vo vesmíre sú riadené !
GP má v tej dobe všetok riadiaci aparát, východného bloku stáda, pod kontrolou.
Potrebuje ale čas, lebo sa mu nepodarilo uskutočniť svoj zámer
Poloha bývalého ZSSR je absolútne kľúčová pre nastolenie svetovlády.
Na riadiace miesto musí umiestniť absolútne spoľahlivého predvídateľného človeka.
Čiže... PUTIN bol vybratý GP, lebo najlepšie zodpovedal potrebám GB pre riadenie Ruska.
Zámer GP – Likvidácia spotreby v USA, Číne, celosvetovo udržateľné životné prostredie bez odovzdania príslušnej technológie Ľudstvu, redukcia svetovej populácie.
Koho môže postaviť proti veľmociam ?
Rusko !
Potrebuje vodcu ktorý má dôveru.
Dôvera sa nebuduje ľahko, zo dňa na deň.
Hlavne ak treba položiť vlastný život.
Putin koná... pridáva ovečkám krmivo, láskavo a pekne sa im prihovára... ako CIRKEV.
Cirkev... tá vie ovečky pásť, na jedovatú pašu falošného Boha ich hnať.
Ovečky sa začínajú upokojovať.
GP vytvára Globálne, pomocou médií, potrebný OBRAZ VODCU.
Ovečky si pochvaľujú ...

Přidat nový příspěvek