Re: Putin: Rusko bude hájit národní identitu založenou na náboženských hodnotách

Lux | 25.09.2013

Fenomén Putin je iste mnohoúrovňový a nie vždy jednoznačný - asi podobne ako u Stalina. Zároveň jeho postavenie je nezávideniahodné, lebo platí :" Postavenie zaväzuje, lebo môže aj zabíjať."

Putin patrí k najlepšie informovaným globálnym politikom, ktorí sú ľuďom verejne prezentovaní - o základoch KOB bol osobne informovaný Petrovom, keď ešte robil šéfa volebnej kampane Sobčakovi na gubernátora v St. Petersburgu. Stretnutie bolo veľmi krátke, tuším do pol hodiny, no za celé stretnutie nedal ani 1 otázku a povedal len 2 slová: " Vitajte a dovidenia"..:)
Neskôr na viaceré výzvy aktivistov, aby KSB prezentoval zo štátnej úrovne sa z jeho kancelárií (prezidenta alebo premiéra) ozvalo len hlboké mlčanie. No podpora RPC zaznieva z jeho úst veľmi často...
Na druhej strane, koľkí bežní ľudia by pochopili KSB, ak by ju verejne ohlásil? Parazitická elita by to len zneužila, lebo v tejto alternatíve nevidí svoj vektor cieľov s množstvom parazitických nedemografických potrieb.

Prečo a kým bol vybratý priemerný, "šedivý" bývalý rozviedčik KGB do čela rozkladajúceho sa štátu ?
Mafióznym klanom "Jeľcin" a uvažuje sa, že podobne ako u Stalina bola to z núdze cnosť - kompromis. Navyše v časoch stúpania po kariérnom rebríčku sa vedelo, že bol zamočený do niektorých korupčných akcií. Proste, ak by bol bezúhonný, tak z neho "Jeľcin" neurobí prezidenta. Slúži to na jeho vydieranie, že nemôže mnohé veci, aj keď by chcel, verejne prezentovať?
Navyše musí dodržiavať klanovú korporátnu disciplínu (a masonské kruhy vedia byť veľmi kruté).

Z globálneho pohľadu je Putin uznávaným verejným politikom a z viacerých náznakov je zrejmé, že má podporu GP.
Jedným z cieľov GP je deštrukcia liberálneho kapitalizmu a obzvlášť USA ako nadmerného globálneho parazita.
Preto v dielni globálnych klanov Goldman Sachs, odkiaľ sprostredkovane vzišli všetky veľké ekonomické krízy - bubliny za posledných min. 100 rokov, sa zrodil projekt výhybky na nové motory globalizácie - BRICS ( čo je symbolicky z angl. bricks = tehly NWO). Z toho pohľadu je stabilizácia riadenia Ruska z pohľadu GP vítaná, navyše keď si v Rusku naďalej udržiava konceptuálnu moc a nikto sa neodváži ohlásiť inú - alternatívnu koncepciu.

Reálna moc Putina v Rusku je neveľká, keď mu ešte navyše neustále zo zákulisia klanu uberajú bližších spolupracovníkov. Jednoducho vidia a cítia, že Putin "nie je ich človek", no zároveň vítajú stabilizáciu Ruska a snahu o elimináciu zahraničných parazitov, aby mohli sami koristiť na bežnom ruskom národe.
Proste Putin je nútený realizovať slabý manéver, aby sa auto neprevrhlo a vajcia sa nerozbili - vajce ako symbol základnej filozofickej otázky prosím abstrahovať...:)

Na ra-bínsku otázku uda, čo majú židia a Rusi spoločné, keď sú historicky občas hodení na oltár kultu Amona:
Každý podsystém supersystému ( národ ) má určený Zhora svoj vektor cieľov (preddefinovaný osud). Ak sa národ (civilizácia,kmeň...) moc odkláňa od preddefinovaného vektora, dostáva sa do oblasti na hrane Božieho dopustenia a stráca ochranu a bezpečnosť. Môže byť kedykoľvek ničený iným nespravodlivým národom až po úplný zánik (aj sebadeštrukciou – napr. vymieraním, narkomániou ako sa to deje výrazne v Rusku alebo miernejšie v Záp. Európe).
Židia boli neraz varovaní, že neplnia svoju preddefinovanú misiu niesť svetu Pravdu, Lásku a Spravodlivosť. Viď napr. v článku bod 5.5 z Koránu:
Ti, kterým bylo dáno nésti Tóru, a oni ji potom nenesli, jsou podobni oslu, jenž naložen je knihami. Jak hnusná je podoba lidí, kteří za lež prohlašují znamení Boží! Ale Bůh nepovede cestou správnou lid nespravedlivý.


Prečo sa nechali ruské elity a žreci nalákať na krstenie Kyjevskej Rusi mečom a ohňom?
Nevedeli snáď v r. 988 do akého hov.a padajú?
Akú misiu majú svetu niesť Rusi, keď majú na svete napr. najväčšie územie a „prírodné bohatstvo“ (a navyše dnes aj teoretickú alternatívnu platformu KOB)?

A keďže objektívne platí, že zodpovednosť je vždy kolektívna a každý národ má takého vodcu, akého si zaslúži , vzhľadom na všeobecnú morálku a chápanie populusu, tak si to proste občas musia odserkať .
Občas prídu Tatári, občas Mongoli, či Turci, potom Poliaci, Nemci, posledne Amíci a chazari z Harvardu... Budú aj ďalší (napr. Číňania)?

Ak bude Putin & Co. s GP bojovať len na úrovni 4. - 6. priority všeobecných informačných zbraní na vlastnom okupovanom území (aj to len dosť nedostatočne) a nie na prioritách 1. – 3., tak misia bude nenaplnená.

A hranice Božieho dopustenia sa čoraz viac zužujú..


Přidat nový příspěvek