Re: trochu nemimo jadra témy, ale

udo | 25.09.2013

V tomto zmysle(o úroveň ďalej) skôr súhlas so smerom tvojho priblíženia(aproximácie) sa Objektívnej realite.

T.j., keď sledujeme logickú konštrukciu:
Zákon - cieľ - Tvorca(s-trojca)..
t.j.de-fini-tor cieľov a zákonov,
mier k nim vedúcich, ak chapete Vasiľ.

Pri-beh o stol-árovi a Jeho pre-stole je len zrychlený, za behu, či jazdy vlakom pozorovaný velmi zjednodušený obraz, ra-z-prav-Ka.

Jeden rýchly pohľad na krásny strom na lúke,
ktorý možno raz na stôl s chlebom sa zmení.
No môžeme dať signál, vlak spomalí po muke,
ba vráti sa ak vieme ako, pre nás i zastaví..sťaby
a k stromu bližšie na pohľad nás pristaví.
Môžeme ho rokov desať, i tisíc prespať, prebdieť,
a dostatočne od galaxii, ekliptiky cyklov,
až po bunky periód a mechaniku "vákua",
čo dá sa zodpovedne plodu vekov, pre-zrieť.
Toť asi, jedna z úloh našich, k Otcovi nášmu prík(l)on,
čo umožní nám podať, o moc Pravdy oprieť, cieľ a výkon.

Fokus, discretio, zapnutie jednej periódy vzorkovania, zaostrenia okamihu vedomia ako brány do nekonečna svojho podvedomia prepojeného s kolektívnym a S-trojcovým..

Tento príbeh je v našej kultúre hodne symbolický aj pre našu previazanosť s pôvodným kresťanstvom, pre vzájomné hierarchické usporiadanie a úplet objektívnych zákonov vedúcich k neustálemu pre-s-trojovaniu sveta procesov(pro-,pre-rozlíšení, lat. "sectio").

Boh, HNR je v tomto zmysle creatioevolution-Isto(vPravde)-m.

Přidat nový příspěvek