doplnenie re: Dušan a Maroš zo staršej diskusie

udo | 20.09.2013

re> Dušan..Pojmy a dojmy
Pravdu máš v tom, že kríženie jedincov príliš odlišných kultúr má štatisticky oveľa nižšiu šancu na úspech(udržanie funkčnej rodiny), ako u blízkych kultúr, či rovnakej kultúry.

Druhá hranica(margin) je potom kríženie v rámci rodiny,
kde majú zasa miesto tebou spomenuté biologické hodiny
a presnejšie Miera obecných sociokultúrnych štandardov,
majúca za úlohu, riešiť rozvoj spolku, sladu dietok i bardov.

Teda..narastanie medzigeneračných rozporov spôsobených neschopnosťou predchodzej generácie pomenovať a následne riešiť objektívne, zrýchlovaním spomínaného tzv.sosiálneho času, vznikajúce nové problémy(príležitosti na zmenu, optimalizáciu). Následkom je logická strata prirodzeného rešpektu dietí k rodičom, starým rodičom, predošlým generáciám..
neprítomnosť, chýbanie metodológie a prítomnosť deformovaného vnímania "konzervatívneho" pohľadu na chod vecí obecných, t.j. pozície, dnes už Bohu žiaľ a či skôr vďaka, nefunkčnej faktológie.

Späť k cigánom a príčinám totálneho sociálneho a genetického rozkladu..
Tzv.degeši, separovaní aj samotnými funkčnejšími cigánskymi komunitami..(po generácie praktizovaný incest spolu konzumáciou narkotík v nefunkčných komunitách cigánov zbavených možnosti kočovať a rozvíjať svoju pôvodnú kultúru, zvyky, štruktúru, atď..)

V podstate jednoduché riešenie "cigánskej otázky" aj v náväznosti na náš usadlejší spôsob života a prepojenie problému na jeho kotvu s maskou - úrokové sadzby(vzdialené a zároveň všetkým blízke jadro problému), sme si podrobne neraz rozobrali.
Opakujem, nekričte na predavčku v tescu, za svinstvo čo ste si občas kúpili..samozrejme nič paušálne proti tescu-konzum-Metelesku Blesku :)

Pokiaľ sa napr. holka dá dokopy s černochom, čo je priamo z centrálnej Afriky, alebo takým, čo žije po generácie v našom klimatickom pásme, aj keby bol z nižšej kasty(v západnej démonkracii eufemisticky tzv. spoločenskej vrstvy), bude v 2.prípade štatistická šanca na dlhodobú úspešnosť vzťahu a z neho plynúcich detí výrazne vyššia..aj keď odlišnosť kulúr bude proste nevyhnutne prerážať.

Alkoholizmus, t.j.dlhodobejšia prirodzená samovražda, systematicky deprivovaného jedinca(prípadne kolektívu, je inak v istom hlbšom zmysle podobný problém, ka chápeš.

Samozrejme niektoré odlišné pohľady na svet môžu aj v našej kultúre prospieť. Môžu byť prinesené ľahšie z vonku systému, keďže my sme v niektorých anomáliach príliš zacyklení, rovnako ako vis-a-vis príslušníci iných kultúr. Podobné procesy tandemnej identifikácie objektívne neadekvátnych stereotypov myslenia a konania bežia aj na úrovni spomínaných jedincov medzi blízkymi a v manželstvách pri riešení rôznych problémov-výziev-príležitostí opráv autopilota(podvedomia).

Re: Maroš
Isto, prvý útok súvisí vždy s morálkou,
tak u marxistov, konzumistov, ako aideistov..
Myslel si azda po plkoch presstitútiek výsluchu,
obete,občanov pod pálkou mozgu opuchu,
nad príčinou myslenia, ich MU-mentálkou?

Tzv.cirkvi riešili to elegantne, skryvajúc za meno Issu z NasArje, setanisticko-ateisticky: "Dieťa Božie, vraj už rodí sa zlé".
Tak správanie sa deprivovaného, človeka-zvera zúfalého, dohnaného do boja o život, či samovraždu alkoholom,
javilo sa davu oviec bezprízorných, prirodzeným kolom.
I tak kajal sa ľud, miesto vrahov svojich,
na špalku jatiek JHWH-sethanových.

V ´89 bola morálka vysoká.
Prišli masové amnestie(basisti spolu klanmi známej proveniencie s ŠTB), zvýšili úrokové sadzby a infláciu. Scenár sa v základných črtoch opakuju všade po svete už desiatky, stovky..tisíce rokov..
Kto? Aké klany?

Mohli azda ašpiranti na transformovanú lokálnu elitu, (pod)vedome skladajúcu účty globálke, porušiť 1. pravidlo korporátneho fašizmu:
Vylúčiť možnosť samosprávy reálne disponovať zdrojmi na jej území..
Tie musia byť k dispozícii na akvizície, expanziu modernejšieho otrokárstva, informačno-genocídne a občas, pri problémoch aj humanitovacie komunikácie(vojny).
Samozrejme ilúziu, imitáciu lokálnej "samostatnej poly-tykos" treba zachovať.

Švajčiarov a dôvody im pripustenej výnimky sme tu rozoberali..

Kto robí podľa teba ľuďmi takými, ako sú,
otrokmi neba, miesta, kde NiEt BohA?
Kybernetik známy Samosato mámi,
všetkých nemysliacich tvorov zas a znova
Bo nechápavo myslieť, ignorantsky prosto,
nejaví sa cnosťou, ale znakom zvera, sprosto.
Poznanie však vskutku stavu vecí,
nezostáva bez povšimu dietok Jeho,
Námestníkov Slova "Živý", ten, čo lieči,
i Boha večného, živého a pravého.

Myslíte, že hostitelia, politici-poloWirti azda,
môžu zmeniť a zdrhnúť, za mnou brázda?
A či zostať v jame leva, kde nenásytný potvor,
gáni beda, na obraz krivý slnka, Hóra otvor?
Neujde, niet kam, toť voľba Sofiina.
Avšak cez strom voda k listom vzlína.
Kde zdravie stromu, jest poly-tikos domu,
tam koruna keď v zime vždycky padne,
ktože vyraší lapače svetla, lístky mladé?

To vedia dobre v jame leva
a preto dietky blbnúť musia,
tak, ako aj teba, Maroš Véda.
A či slepá viera, nevie-Ra z ja?

Přidat nový příspěvek