Re: Otázky

udo | 25.07.2013

re: block-buster
Všetko môžete interpretovať na tisíce spôsobov.
Ide o to, ktorý spôsob je najbližšie v ten daný moment(skúmanú konkrétnu situáciu) pohľadu z pozície objektívnej reality(Noriem, Mier z pohľadu morálneho štandardu a chápania Vis Maior=HNR=Hierarchicky najvyšišie riadenie, supersystém="Boh").
Ja som s-prostredkoval tento príklad vo vzťahu k filmom holýwooduskeho priemyslu. Isto sú aj lepšie. V tom máte pravdu. Dajte lepší. Skúste napr. interpretovať psychobombu, čo rozbije pár blokov, pár desiatok tisíc obývaných blokov..chápete kam mierim?

Re:Hudba..Vysokofrekvenčnou hudbou. Podrobnejšie sme to rozoberali veľa krát v diskusiách u Zvedavca. Nízkofrekvenčná vlna je energeticky silnejšia(Integrál analyzovanej krivky). Z pohľadu teórie, modelov kmitania dominujú vždy nízkofrekvenčné procesy(dlhodobé masívne manévre) vysokofrekvenčným. Zem sa prispôsobuje Slnku a jeho rotácii okolo stredu galaxie(polárky) a nie naopak, ak chápeš. Ak by sa rýchlosť rotácie Zeme zrýchlila, život na nej(jednotlivé eko-niky) by sa buď prispôsobil(mutácia), alebo by skončili aktuálnu formu existencie. Pre Človeka je kľúčové prirodzene rozpoznávať dlhodobé procesy. Ak ho bombardujete od mala napr.ťažkým rockom, metalom či technom dostanete istý konrétny dlhodobý štatistický efekt "idi- či a-dio-tizácie". Krátkodobo môže samozrejme pôsobiť povzbudzujúco a na niektorých jedincov aj %ciastočne pozitívne. Podobne ako lieky. V hlbšom zmysle ide tiež len o príslušné frekvencie, ako u každej "hmoty". Toľko k náčrtu..

re:jablko
"Nespochybňuj objektívne pravidlá"
Pr: Je dlhodobo verejne známe, že plody nejakého stromu sú smrteľne jedovaté a ty ho napriek tomu ideš ochutnávať.
Tu ide s veľkou pravdepodobnosťou o hodne lepšiu interpretáciu nejedz to jablko, lebo budeš chytrý ako Boh..
O niekoľko krokov ďalej.. rovný Bohu, čo je tiež pravda.
Z hľadiska programovania podvedomia ide o marginalizáciu pomocou imitácie objektívnej reality, vylúčenie vnímania nejakého esenciálneho objektívneho javu.
Matematicky vyjadrené napr. 1 < n < 2. ide o konkrétnu mier(k)u, prípustnú odchýlku riadenia nejakého ľubovoľného procesu. Pričom tu konrétne chápanie Boha je napr. m > 2. Dáš objektu n správne obmedzenie iba po hodnotu m. Tak má intuitívne pocit správnosti. Pasca. Druhú hranicu mu však kontrolovane deformuješ, posunieš do neudržateľných hodnôt v zmysle možnosti predikcie riadenia. "Nechci chápať", "Boj sa" tam, kde sa máš snažiť vnímať + popisovať = chápať realitu(tvoriť), s-trojiť obrazy symmetrizujúce metodicky odhadovaný optimálny vývoj.. Ok, zatiaľ asi stačí. Chápeš zhruba?

re:Knedla
varenie je prenos informácii, in-formatizácia, in-formovanie obrazu znalosti mier knedle v tvojej hlave.
Zjednodušenie:
1.obraz(recept, model, hypotéza)-
2.varenie(postupné aplikovanie algoritmiky receptu)-
3.postupne "zhmotňovaná" knedla
MIM, či FIE(forma, In-Forma, Existencia)

Re:HEČP choroba..rýma..hapčí
Podstatou obmedzuje tvoje možnosti hľadania objektívnej reality, socio-naturálnych zákonitostí príčinno-dôsledkových vzťahov definovaných Vis Maior. Egoizuje. Postupne ťa vedie k viere v "Náhodu" Negáciu štatistického vyjadrenia tvorivého chaosu. Prećo? to je asi na dlhšie pri bežných stereotypoch. Rozoberali sme to veľakrát. Ak chceš, pozri publikácie..Potom to prejdeme trebars znova..

Přidat nový příspěvek