Re: Koncepcie USA - RUSKO

Lin | 13.07.2013

Moc ti děkuju za odkaz. Ten rozhovor je dle mého dost zásadní a velmi vysvětlující.
Jednak jsem v něm našla vysvětlení, co by měla RT představovat (návrat ke skutečné úloze zpravodaje) a jednak výstižné shrnutí podstaty dvou rozdílných kultur (jak o tom píšeš).
Anglosaská (zde americká) kultura je postavena na "já" a to "já" je jediným měřítkem v úsudku, rozhodování, světonázoru. Můj prospěch, mé potřeby, má práva - nic jiného "mě" nezajímá. "Já" dohlédne jen k horizontu svých vlastních cílů.
Návod k takovému chování najdeme už v Genesis. Vykresluje člověka ne jako správce Země, ale jako neomezeného vládce a vlastníka.

- A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“

Ruská (a v širším měřítku slovanská) kultura je postavená na "my". Zde se již individuální "já" naučilo žít s ostatními "já" a měřítkem při rozhodování, úsudku, světonázoru je "my". Rozhodování na úrovni "my" je o nalezení a uskutečňování společných cílů.
Pro lepší chápání - přesně tímto vývojem procházejí i lidské páry v dobrém manželství. Celé soužití dobře fungující rodiny je "zmenšenina" vztahů ve společnosti (včetně jejího vedení).
"My" také ví, že na Zemi není pánem, ale správcem (nájemcem) a je jeho povinností předávat životní prostor zvelebený - nebo alespoň v takovém stavu, v jakém ho dostal.

Přidat nový příspěvek