Amatéři

Znalec | 18.12.2015

Vodík má jádro z pouhého jednoho protonu, žádný menší atom tak z principu nemůže existovat. Pokud by snad existovaly hypotetické částice éteru, pak zcela určitě nejsou tvořeny protony, neutrony a elektrony a proto nemají v mendělejově tabulce co dělat.
Mnoho aspektů Einsteinovy teorie relativity již bylo prakticky ověřeno a změřeno, například zpomalování hodin v satelitech GPS, takže se zdá že to nebyl špatný směr.

Přidat nový příspěvek