prečo bola pôvodná tabuľka taká, aká bola

kyklop | 19.07.2013

prvý prvok v ráde 1 skupine I je uvedené "coronium" - v skutočnosti vysoko ionizované železo FeXIII

V Mendelejovovýh dobách na éter verili aj mnohí, inak uznávaní, vedci - teória relativity ešte nebola zverejnená a o Michelsonových pokusoch sa svet dozvedal so značným oneskorením.
Mendelejev vychádzal pri tvorbe periodickej tabuľky prvkov takmer výlučne z chemických a fyzikálnych vlastností prvkov, elektrón bol známy len od roku 1897 a protón bol objavený až roku 1920, neutrón až v roku 1932. Dnešná podoba periodickej tabuľka vychádza predovšetký zo znalosti štruktúry elektrónových obalov a jadra atomu, ktorú však Mendelejev vôbec nepoznal, takže mu nerobilo žiadny problém predradiť pred vodík hypotetetické prvky, ktoré by museli mať jadre menej než jeden proton, čo je samozrejme podľa našich dnešných vedomostí "nemožné", prinajmenšom nemožné na úrovni "stabilných" chemických prvkov.

Přidat nový příspěvek