Moja teória:

Oracle 911 | 07.07.2013

Éter je fyzickým nositeľom informačných polí, preto patrí na miesto [0;0] v pôvodnej tabuľke.

Čo sa týka vodíka, treba ju rozdeliť na 2 skupiny:
-prócium tzv. ľahký vodík patí na miesto [0;1];
-deutérium a trícium patrí na miesto [1;1].

Dôvodmi sú:
-rozličné správanie prócia a deutéria/trícia pri nízkych teplotách (1-2 K);
-rozdieli v ťažkej a ľahkej vode, rozličné hustoty, rozličné správanie a ťažká voda je jed.

Přidat nový příspěvek