Ovládanie spoločnosti, GP - Svetovým zákulisím, pomocou znalostí o vzťahu medzi myšlienkou, frekvenciou a hmotou.

Miroslav | 12.06.2013

Moderní hudba = emocionální inženýrství

Probuďte se lidi! Moderní hudba byla navržena tak, aby zkazila vaši mysl a zvrhla vaši morálku

Když světu hudby byla vnucena frekvence 440 Hertzů, prostřednictvím Anglické královské konzervatoře, na základě výzkumu německých vědců, nebylo to pro hudbu dobré, ani pro ty, kteří ji poslouchali, mělo to spíše opačné účinky.

Přes noc tato jedovatá frekvence ovládla všechny hudební žánry, PROTOŽE KONZERVATOŘ MĚLA ABSOLUTNÍ KONTROLU NAD CERTIFIKACÍ, A TUDÍŽ NAD VÝUKOU NA CELÉM SVĚTĚ. (Jez zkuste sehnat práci učitele hudby, kdekoliv, bez certifikace Královské konzervatoře!).

... Záhada 440“ pojednává o této problematice specifického ladění frekvencí.
TOTO UMĚLÉ NALADĚNÍ NA FREKVENCI A = 440 HZ (UMĚLÉ, NEBOŤ JE NEPŘIROZENÁ V TOM SMYSLU, ŽE JE ODPOJENÁ OD POSVÁTNÝCH ČÍSEL VESMÍRU, KTERÁ LZE VIDĚT VE FIBONACCIHO ŘADĚ, MIMO DALŠÍCH) BYLO ÚČELOVĚ ZVOLENO JISTOU „ELITOU“ NA POČÁTKU MINULÉHO STOLETÍ, ABY VYTVOŘILA NEMOCI, DISHARMONII, KONFLIKTY, VÁLKY A SMRT.
Nezáleží na tom, jak „skvěle“ hudba pro nekritické ucho zní; nezáleží na tom, že orchestr hraje Beethovenovu sonátu; klíčové a důležité je, že POKUD JSOU HUDEBNÍCI NALADĚNI NA FREKVENCI A=440 HZ, PAK PODVĚDOMĚ PODNĚCUJE VŠECHNA NEGATIVA, která jsem zmínil.

SAMOZŘEJMĚ, ŽE TENTO STANDARD BYL PROSAZEN KRÁLOVSKOU KONZERVATOŘÍ – ZA PODPORY ROCKEFELLERA A JEHO PENĚZ, PODLE LENA HOROWITZE.

Je třeba také zmínit, že proti tomuto standardu se silně stavěla převážná většina klasických hudebníků a symfonických orchestrů jak v Anglii, tak v Evropě, upřednostňující A=432 Hz. Nicméně A=440 Hz se stala "de facto“ ladícím standardem, navzdory jejich opozici.
Můj vlastní výzkum této problematiky potvrzuje to, co uvedla Monika; posvátné naladění si vyžaduje, aby byl jakýkoliv ladící standard založen na teorii, že „A“ je dělitelné 3. Zjistil jsem, že 432 Hz je ideální frekvence „A“, na základě výzkumu prováděného pro svoji knihu.

Takže „JJ“ (viz komentáře v originále), stejně jako mnoho dalších, naprosto ignoruje roli, kterou FREKVENCE HRAJE PŘI UTVÁŘENÍ FYZICKÉ HMOTY, JAKOŽ I MYŠLENEK, KTERÉ FYZICKOU HMOTU UTVÁŘÍ A PŘÍMO JI OVLIVŇUJÍ. PŘI PŘÍPRAVĚ SVÉ KNIHY JSEM STUDOVAL KYMATIKU A JE EVIDENTNÍ, ŽE JEDNODUCHÁ ZMĚNA FREKVENČNÍ VIBRACE O POUHÝ 1 CYKLUS ZA VTEŘINU MŮŽE ZNAMENAT ROZDÍL MEZI HARMONICKÝMI VZORY UTVÁŘENÍ HMOTY (VIDITELNÉ NA KYMATICKÝCH DESKÁCH) A CHAOTICKÝMI, NÁHODNÝMI A DESTRUKTIVNÍMI VZORY.

„JJ“ a jemu podobní by udělali dobře, kdyby si prostudovali kymatiku.

Jakmile tak člověk učiní, pochopí obrovský vliv, který má frekvence vnímání na LIDSKÉ VĚDOMÍ. „JJ“ VISÍ NA VNĚJŠÍM OBSAHU HUDBY – TEXTU, RYTMU, TEMPU. SKUTEČNOSTÍ JE, ŽE ZATÍMCO VŠECHNY 3 TYTO VĚCI MOHOU SLOUŽIT POVZNESENÍ SPOLEČNOSTI A JEDINCE, NEBO K JEJICH ZNIČENÍ, , JE POTENCIÁLNĚ NEJVÍCE ROZVRATNÝM ASPEKTEM HUDBY, KTERÝ TÉMĚŘ NIKDO NEBERE V ÚVAHU, LADÍCÍ FREKVENCE, NA KTERÉ JE ZALOŽENA!

http://www.zvedavec.org/kultura/2013/06/5526-moderni-hudba-emocionalni-inzenyrstvi.htm

Přidat nový příspěvek