...je to správne?

popolvár | 10.06.2013

"Štandard energozabezpečenia = súčet celkovej výroby a služieb / súčet celej kapacity výroby energie na definovanom území … Ak je menší ako jedna, má hospodárstvo pri oficiálne priznanom, alebo nepriznanom Energoinvariante obeživa problém."
...to "mensí ako jedna" je správne? , nemá byt správne" väcsí ako jedna"? Ak som dobre pochopil, tak energoinvariant je naviazaný na kWh (=kWh) a jeho mnozstvo je priznané územiu primárne podla celej kapacity výroby energie na definovanom území. Ak je standard energozabezpecenia mensí ako jedna, tak to znamená, ze vyrábam viac energie ako potrebujem na zabezpecenie súctu sluzieb a výroby na danom území, a tak som v prebytku, cize mozem výrobu a sluzby navysovat, prípadne energiu vyviest a za nu sluzby a tovar (výrobu) doviest. Naopak, ak je standart energozabezpecenia vyssí ako jedna, suma sluzieb a výroby je vyssia ako produkcia energie, tým pádom musím energiu doviest, alebo ponízit sluzby a výrobu, a po dla mojho názoru, toto je problém hospodárstva... Alebo "Ak je menší ako jedna, má hospodárstvo pri oficiálne priznanom, alebo nepriznanom Energoinvariante obeživa problém." je správne, a vtedy je vzorec nesprávny, je potrebné vymenit citatela s menovatelom v zlomku.
Ak sa mýlim, poprosím o vysvetlenie... lebo svojou aktuálnou mierou chápania tomu rozumiem takto.

Přidat nový příspěvek