Re: Těším se!

Lux | 28.05.2013

Ahoj taurus,

ďakujem za milé a povzbudivé slová. Rád sa podelím o určité nabraté informácie a skúsenosti s Objektívnou realitou, ale netreba ma zase preceňovať, ja sa tiež stále len učím a hľadám viaceré odpovede.

Ak to tak zhrniem z diskusie, tak by bolo vhodné spracovať podrobnejšie , v určitej prijateľnejšej forme pre príjem informácii komunitou, nasledovné témy:

1) Boh = HNR = Nadmierna reálnosť a jeho interakcie s vesmírom a ľuďmi.
2) Konceptuálna moc, ideologická moc a ich väzby na ostatné formy moci.
3) 1. priorita všeobecných informačných zbraní, tzv svetonázorová, ktorá veľmi úzko súvisí s témami v bodoch 1) i 2).
4) Miera - Vesmírna miera, čiastková miera , miera ako matrica možných stavov hmoty a ako kód informácie
5) Nová koncepcia - ako alternatíva globálnej biblickej koncepcii zotročenia sveta GP.

Keď som si narýchlo pozrel diskusiu, tak vidím, že ľudia dosť tápu v okruhoch informácií, ktoré sa bezprostredne dotýkajú ich bezpečnosti života, a teda aj ich rodiny, blízkeho okolia a spoločnosti. Preto za veľmi vážne témy na rozanalyzovanie považujem:

6) Genocídne zbrane - samovražda ľudí a jej mechanizmy , systémové príčiny a dôsledky (alkohol, tabák, drogy, vysokofrekvenčná hudba, niektoré druhy aditív do potravín a niektoré druhy kozmetiky).
7) Festivaly, slávnosti, futbalové zápasy ai. ako novodobé mysteriózne kulty pre tlupu, spojené s obetovaním ľudí.
To je vhodná téma na prebratie tzv. matricového bezštrukturálneho riadenia a programovania, pričom mnohé matrice vznikli ešte v staroveku a naďalej prežívajú a zo zákulisia sú dodnes riadené ( matrice majú hmotný charakter a sú subjektom riadenia vo vzťahu k ľuďom ).

Cez víkend by som začal pracovať na téme 1) a neskôr uvidíme podľa diskusie, ktorá téma by bola nasledovná.

Ináč na to, že si bývalý "sovietsky občan" píšeš veľmi dobre po česky, klobúk dolu.
Tu v diskusii ste sa dotkli trochu tématiky etymologických zmien slov, či zámeny ich významov.( slovo je miera = kód, ktorým sa určitá informácia z egregorov, od Boha - v najlepších prípadoch - dekóduje do lexikálneho výrazu, ktorému je priradený nejaký obraz). To samozrejme nie je náhodou, ale ciaľavedomá práca GP a jeho periférie, aby zmenili svetonázor ľudí .

Keďže začnem témou Boh, tak uvediem jeden príkad:
Staré slovanské národy používali slovo "vera" , ktoré malo hlboký náboženský význam a znamenalo dôveru, čestnosť, sľub Bohu.
Dnes je v českom jazyku používané slovo "víra" a v slovenčine "viera". Tým sa úplne zmenil prapôvodný význam slova.
V slovenčine zostalo slovo s rovnakým koreňom : dô-vera, ale nikto si ho dnes nepreviaže s tým, že ide o dôveru, vieru Bohu.
A takých príkladom je veľmi veľa a možno v budúcnosti sa aj takýmto nuansom deformácie správneho vnímania Objektívnej reality možno povenovať.

Přidat nový příspěvek