Re: Re: Re: Re: Pre všetkých čitateľov článku a diskusie

Lux | 25.05.2013

Ahoj popolvár,

diskusia je vo všeobecnosti polytandémnym dialektickým procesom, takže bez problémov sa zapájaj a vnášaj svoj pohľad na problematiku. Som rád, že sa objavujú ľudia, ktorí chcú poznať, čoraz viac a zobrať tým svoj osud do vlastných rúk.

Ak si už naštudoval jadro KOB, ako píšeš, tak základnú potravu už máš za sebou a už to nie je pre Teba nejaké "exotické" jedlo a nemal by si už byť len konzumentom, ale aj "pomocným kuchárom", ktorý pridá nejakú tu ingredienciu (samozrejme to myslím v dobrom, aby si aj Ty niečo vytvoril z načerpaných in-formácii pre tunajšiu komunitu).
A s tým pivom by som bol opatrnejší, ak vieš čo táto genocídna zbraň (5. rang všeobecných informačných zbraní hromadného ničenia) spôsobuje:
Pri dlhšom užívaní mení genetickú informáciu človeka, z mužov vytvára eunuchov a začínajú im rásť druhotné ženské znaky, lebo mení hormonálne pozadie. Ženám sa výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že porodia geneticky poškodeného potomka a pri vyšších dávkach aj fyzicky znetvoreného jedinca.
U oboch pohlaví sa znižuje zdravá progresívna aktivita a vyvoláva sa apatia.
V kulturologických matriciach sa dnes v TV podprahovo podsúva pitie piva v rôzných reklamách, hlavne v spojení so športom, keď hlavní re-klamaví sponzori sú alkoholické transnacionálne korporácie.

Lepšie je piť čistú vodu a najlepšie pramenitú, ktorá má najkrajšiu vnútornú harmonickú štruktúru.
Keď si naštudoval Živú a Mŕtvu vodu z dielne VP, tak vieš, že voda je aj symbolom informačného prostredia a nie náhodou, lebo v organizme prenáša všetky kmity (vibrácie) človeka.

Najprepracovanejšie pokusy s vodou, ako informačným prostredím, urobil japonský výskumník Dr. Masaru Emoto, pozri napr. krátke video:
http://www.youtube.com/watch?v=tAvzsjcBtx8

Preto aj jedlo a nápoje pripravované s láskou chutia úplne ináč, ako tie, čo sú urobené len s povinnosti , a to už nehovorím o tých, čo sú pripravované s negatívnymi emóciami.

Hold, matrix je všade okolo nás a mnohokrát tie s negatívnou algoritmikou nabíjame mnohí úplne nevedomo..

Přidat nový příspěvek