Re: Pre všetkých čitateľov článku a diskusie

Hox | 24.05.2013

Vítej,

rubrika je dobrý nápad, jsem pro. Je jasné že se jedná o hodně obsáhlé téma, který se příliš komprimovat nedá, aniž by se vytratil smysl, a každý z navrhovaných přístupů by byl přínosný z jiné stránky. Také je zřejmé že při nepovrchním přístupu by bylo každé téma na mnoho(desítek) stran textu, jak píšeš, bylo by to skvělé takový materiál mít, ale chápu že to je spousta práce, měl jsem tím návrhem na mysli trochu něco jiného - když si člověk přečte MIM, zdá se mi že pro většinu může být problém ty informace nějak spojit s každodenním životem, realitou, historickým procesem, jinými slovy aplikovat v praxi (jak píše výše Jaaja, "jaký z toho plyne závěr"). Na to je ten materiál přiliš zhuštěný, například to tam pokrývá jeden odstavec, je v informační bázi KOB často i celá kniha. Myslel jsem tedy něco ve smyslu nějakého rozvedení / "nadstavby" nad MIM, která by ho nějakým způsobem více "zakotvila v realitě" nebo propojila více s konkretikou. Nevím jestli se vyjdařuju dost srozumitelně, a možná to opět nejde bez toho, aby z toho vznikla celá kniha.

Pokud bych měl napsat aspekty, které by podle mého bylo dobré rozvést, jsou to podstata koceptuální moci a vazby a interakce mezi konceptuální mocí, koncepcí a ideologií, ideologií a právem (justicí). To je jedna věc, a další - bohoslovské téma, otázky spojené s Bohem/HNR a jeho interakcí s vesmírem, lidmi, protože pochopení tohoto je dle mého základní kámen alternativy k biblickému projektu, a jak se říká, bez toho nikam.

Přidat nový příspěvek