Pre všetkých čitateľov článku a diskusie

Lux | 23.05.2013

Pozdravujem všetkých leva-neťákov pri mojom prvom príspevku na tomto webe, keďže sa moja občasná diskusná „tvorba“ , v podobe vyššie uvedeného Hoxom poskladaného článku ocitla cestami mnoho variantného fungovania ciest „osudu“ aj tu.

Rozmýšľal som akým menom sa „pokrstím“, aby som niekoho neiritoval nickom subjektívnej pravdy, ktorý som používal na háčkoch a udiciach ( čo je samozrejme od objektívnej pravdy ďaleko).
A keďže majiteľ webu má meno Hox, tak som si zvolil pre mňa 3-symbolické meno Lux (snáď ho tu už niekto nemá...☼) , ktoré v sebe zahŕňa navzájom prepojenú troj-jednotu: svetla (význam slova lux z lat.) ako symbolu hľadania pravdy v osvetľovaní temných stránok ľudskej existencie, mojich iniciálok mena a známej základnej matematickej osi x, ktorú staviam na Zem, keďže zdroj všetkých problémov je treba hľadať práve tu – a aby sme navzájom hľadali bod 0, ako priesečníky s osou y a z (ak budeme uvažovať v trojdimenzionálnom modeli fungovania celého vesmíru = MIM), čiže aby sme spoločne nadelili informácii správnu mieru a ona sa zhmotnila v prospech všetkých bežných ľudí na Zemi, nielen v prospech Niekým vyvolených „elít“.

Dúfam, že som vyššie uvedenými informáciami v kompilovanom článku viacerým pomohol trochu sa zorientovať v obrovskom toku informácii rôzneho druhu. Podotýkam, že nie sú úplne korektné a mnohé by si vyžadovali bližšie objasnenie a vysvetlenie, pretože boli napísané priamo z hlavy(?) a určené nie moc náročnému a navyše pasívnemu konzumentovi na háčkoch. Tu, čo som narýchlo prebehol diskusiu, je oveľa živšia debata a aj určitá intelektuálna úroveň.

Nechcem hneď pri prvom vstupe konkrétne reagovať na jednotlivé príspevky , takže len veľmi všeobecne:
Momentálne na Zemi prebieha tzv. autosynchronizácia ľudských dušičiek v kolektívnych bioinformačných poliach noosféry, najmä vďaka sieťovým technológiam. Ako dlho bude trvať, aby sa oslabili matrixy (matrice) so zlou algoritmikou pre ľudstvo záleží na každom z nás:
Iste mnohí poznáte z prírody svätojánsku mušku (svetlušku). Pri teplých letných nociach sa rozsvieti 1, potom druhá ...a v určitom okamihu ich svieti celé „more“.
Keďže človek je len vyšší druh zvieratka reaguje svojim podvedomím rovnako. Povedzme pri nie príliš vydarenom prejave je chvíľu ticho, potom začne tlieskať jeden, za chvíľu viacerí a po chvíli tlieska skoro celá sála.
Stačí 1-2 % jedincov v tlupe, aby sa nasmerovala tam kde chce ten, čo to stádo rôznymi technológiami ovláda (systémovo sa to používalo napr. pri zavádzaní rôznych náboženstiev alebo ideológii a používa sa dodnes – iste každý pozná prácu aktivistov, agentov vplyvu, ako sa robila „nežná revolúcia“, ako sa robí volebná kampaň apod.).
Ja sa osobne snažím priradiť k tým 1-2%, ktorí sa to budú snažiť posunúť tým správnym smerom – k tzv. v KOB používanému Bohocentrizmu (človek nie je sám dostatočne schopný vyhodnocovať informácie, pri určitej morálke dostáva od Vis Maior tzv. Rozlíšenie, alebo mu v tom napomáhajú iní ľudia ).
Globálneho Predátora nie je možné zničiť silou - demonštráciami, anarchiou apod. (6. priorita informačných zbraní), ani inými ideológiami, či religióznymi sektami, politickými stranami, hnutiami s nejakým ideologickými zameraniami (3. priorita), lebo v tom je dostatočne fundovaný a skúsený, aby to zvrátil smerom kde chce on. Jedinou cestou je poraziť ho jeho zbraňami najvyššej priority = meniť algoritmiku kolektívnych riadiacich matríc na svetonázorovej úrovni. Preto je dôležité zbaviť sa všetkých náboženských závislostí, tak ako tu bolo spomínané, veriť Bohu a nie v egregorových bohov (sami vidíte, kde vedie egregorové riadenie biblických štátov EÚ a USA), začať myslieť optimisticky = modelovať si v myšlienkach čo najpriaznivejšiu budúcnosť, pokiaľ možno s hierarchiou, čo možno najmorálnejších cieľov (tzv. vektor cieľov) - myšlienky sa totiž zhmotňujú v objektívnej realite, ale pri nemorálnejších cieľoch dostáva človek spätne aj tzv. efekt opičej laby , zbaviť sa rôznych strachov = negatívnych emócii, ale nie cestou scientologického clearingu a neustále sa učiť a prehodnocovať.
KOB znalí vedia, že sa sociálny čas zrýchľuje a Zákon času tlačí silne na psychiku ľudí, čím sa mnohí dostávajú do stresov a závislostí a tomu sa dá vyhnúť len zmenou myslenia a neustálym samoštúdiom.
Ale veď to je hneď na úvodnej strane webu vpravo hore v KOB – MIM4.4.1 hlbšie popísané.
Keď sme už u tejto slovenskej verzie, tak autor tohto silne informačne nasýteného materiálu je aj tu spomínaný, na Zvědavcovi vystupujúci, Udo a jeho think-thank (U.DOS). Ja nie som teda Udo a ani ho osobne nepoznám.
Taktiež nie som zo žiadnej univerzity, ani z SAV, som dá sa povedať obyčajný bežný človek, ktorý čerpá z asi rovnakých informačných zdrojov a necítim sa byť nejakým múdrym. Za všetkým je len dlhšie samoštúdium a neustále prehodnocovanie stereotypov myslenia.

Hox mi ponúkol, aby som napísal článok o úplných základoch vecí, ktoré sa týkajú KOB, čo je značne problematické a nedá sa to vtesnať do x-desiatok strán textu.
Ak by som išiel cestou vývoja poatlantídskeho ľudstva, tak by bolo nutné začať od prirodzenej religióznej podstaty človeka – od totemizmu, animizmu, fetišizmu, cez starovekú mágiu, šamanizmus a pochopenie tvorby egregorov, cez vývoj tzv. relígii zjavení (judaizmus, kresťanstvo a islám), ktoré boli neskôr zvrátené v smere vyhovujúcom GP, cez analýzu védickej a znacharskej kultúry po dnešok.
Ak by som išiel cestou ideológii, tak by bolo treba asi začať prvotnými materialistickými ídeami Platóna a Aristotelesa, vývojom starovekého Grécka a Ríma, cez marxizmus, trockizmus a jednotlivé výmeny idealistických a materialistických ateizmov podľa historickej doby až po dnešok a celom veľmi škodlivom vplyve všetkých – izmov na psychiku človeka.
Ak by som išiel cestou ako funguje vesmír, tak by som musel začať asi analýzou vedy a fyziky , jednotnej teórie poľa, Einsteinových „objavov“, cez kvantovú mechaniku, Heisenbergov princíp neurčitosti, cez kvantové vedomie, ako sa formuje (vytvára) realita - MIM , ako funguje mozog človeka, ako funguje kolektívne podvedomie až po posledné „výdobytky“ zakabalizovanej vedy – nová vedecká paradigma, teória superstrún a „hľadanie“ Higgsovho bozónu v CERN-e, čím sa GP snaží plne ovládnuť tvorbu budúcnosti..
Pochopiteľne, ako sa hovorí, nepodarí sa mu chytiť Boha za bradu, lebo " Boh nehrá kocky " (Einstein)...☼

Okrem toho mám svoj vektor cieľov (☼), a tak voľného času nič moc nazvyš a navyše mám určité morálne záväzky, takže mojich príspevkov tu bude poskromne.

Tož babo raď...

Čo tak zaviesť nejakú analytickú rubriku, kde by sa bližšie rozpitval nejaký fragment z Udovho materiálu MIM4.4.1, ktorý by ľudí najviac zaujímal?

Čo ty na to Hox?

Přidat nový příspěvek