Jen pár postřehů

Lin | 23.05.2013

Děkuju neznámému autorovi za výborné shrnutí odpovědí na mnohé otázky. A jen pár postřehů - co se mi vybavilo při čtení.
"vyvolení" - při vyjádření typu "vyvolený národ" nás musí nutně napadnout otázka - vyvolený k čemu a kým? "Vyvolený" je určen někým (mocnějším) k tomu, aby splnil určitý úkol - v jeho režii, s určitými privilegii (podporou). No... jenže kdykoliv se ten mocnější může rozhodnout pro někoho jiného - vhodnějšího ke splnění úkolu, třeba i v situaci, kdy mocnější svůj plán přehodnotí, změní. Být "vyvoleným" z mého hlediska vždy představuje určitou míru poddanství (plním úkol, naplánovaný někým jiným, s kusými informacemi).
A tak se mi hned pospojovalo několik "věcí":
- víme, jak nakládá tzv. "západní civilizace" s někým, koho už nepotřebuje
- hned po "sametové" se u nás objevila určitá skupina ezoteriků a "dlouze diskutovala" s Havlem a mj. ho informovala, že náš národ má být v krátké budoucnosti postaven do role "vyvolených".
Takže jsem se nyní zděsila... když jsem si pospojovala se současnýmii "aktivitami" představitelů vlády s Izraelem.

"Věc Dušek" a jemu podobní... Já i zde jsem dost nevrlá na různé typy české "ezokultury". Ano, vím, - můj pohled a "můj problém". Nemůžu si pomoct, ale u naprosté většiny mi už zdálky "smrdí" napojení kamsi úplně jinam, než oni o sobě tvrdí. Jsem ráda, že je autor pojmenoval "bioroboti". To označení lépe vystihuje můj pocit z "osvícených" = blazeovanost... A při tom všem jejich "osvícení" je moc zvláštní, že kolem sebe nevidí i do očí bijící souvislosti nebo záměry lidí jak v jejich, tak ve veřejném životě (tím chci říci, že ani nepoznají vlastní manipulovatelnost).
A ještě k náboženství....
Všmněte si, že většina (ne-li všechny) -ismy, se narodily v Anglii. Kdesi jsem kdysi četla, že v materialismu se vyskytla slabina právě v absenci duchovní stránky života. Každý normálně se vyvíjející člověk se dříve nebo později začně takovými otázkami zabývat. Proto se pak přišlo s nápravou ve formě "renesance duchovna", ale takového, jakého "je třeba". Církve a náboženství totiž nemůžou přitáhnout dostatečný počet lidí, takže proto ty "nové duchovní směry", aby zaplnily díru v původním materialistickém učení. V podstatě zůstala dnešní doba (civilizace) stále materialistická, orientovaná pouze na konzum a ty člověčí touhy po duchovním růstu jsou zaplňované "duchovní vatou" - ať už v církvích či "nových duchovních směrech".
Všimněte si také, že "ateistou" je stále nazýván každý, kdo se nehlásí k žádné církvi (viz novinové titulky "Češi jsou národem ateistů"). Přitom podle mého snad žádný normálně se vyvíjející člověk ani ateistou být nemůže, protože každý se otázkami "nadstavby mezi nebem a zemí" zaobírá.
Hox tu někde napsal, že nejde "víru v Boha", ale "věřit Bohu". Já bych přidala ještě další "slogan" své babičky:
"Kdo potřebuje ve svém životě náboženství, je chromý, protože se potřebuje opírat o berlu."

Přidat nový příspěvek