Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: !

slav | 07.02.2013

tými činmi myslím okrem iného aj všetko, čo nebránilo nástupu zla, každú ľahostajnosť, nezáujem

Přidat nový příspěvek