Re: Re: Morálne právo.

Vilo | 04.02.2013

Zbohatli ? Áno, ale vďaka decentrtalizovanej štruktúre moci. K zjednoteniu nemecka došlo až potom, ako sa sa akumuloval kapitál a lamé kniežactva potrebovali dobýjať nové trhy. DTTO USA! Vojna Severu proti Juhu už bola agresiou za hagemoniu. Ale predchádzalo jej tiež rast suverénnych amerických štátov budovaných zdola! Prirodzené právo funguje. Bohatí , potom ako naakumulujú kapitál chcú si privlastniť zákon. A robia to vždy cez peniaze. pokušenie moci je nákazlivé pre všetkých , aj pre chudobných!!!

Přidat nový příspěvek