Morálne právo.

Vilo | 31.01.2013

Veľmi dobre chápem, o čom pán Fjodorov hovorí! Ale stále to chytá z nesprávneho konca. Nechápe príčiny plazivej okupácie. Nechápe rozdiel medzi "prirodzeným " a "morálnym " právom. Nechápe rozdiel medzi centralizovaným náboženstvom ( pravoslavím, katolicizmo) a decentralizovaným náboženstvom( Luther, ale hlavne Kalvín), ktoré určuje spoločenské vedomie!!! Všetky protestantské štáty zbohatli vďaka decentralizácií štátnych inštitúcií na morálnych princípoch. Národy , spravované na základe centralizovaného vedomia neustále hľadajú osvieteného panovníka (Putina., Udaľcova, Kasparova, hľadajú ručny režim riadenia) Národy spravované na základe decentralizovaného vedomia neveria osvietenému panovníkovy, a žiadajú správu veci verejných na základe priamej voľby! Voliť prokurátora, voliť okresného náčelnika, voliť priamo svojho poslanca, rozhodovať o veciach v referende, čo najviac decentralizovať samosprávne celky. V takomto systéme neustálej kontroly sa kádre dosaduzované oligarchami do štátnej správy jednoducho neuchytia!!!! Po nástupe J. Kalvína k na miesto farára veľmi mnoho bohatých ľudí zo Ženevy odsťahovalo !!! A zo zlatníkov sa stali výrobcovia švajčirských hodiniek!!! Úspech Švajčiarska , ale aj Ameriky stojí na pricípoch slobody a priamej demokracie , ktoré dnes žiadny sorošovci a im podobní ani v Rusku ani na Slovensku nepropagujú, hoci sa nimi USA ešte stále trocha riadia. Sú to práve súdne poroty, ktoré rozhodujú nazáklade jednoduchých, morálnych zákonov, desiatich božích prikázaní. Súdna porota zložená z obyčajných ľudí ani ináč nemôže rozhodovať. A práve takéto prvky štátu najlepšie chránia národnú suverenitu. Spomeňte si na súdny spor Samsung vs. Apel o patenty! Tí ľudia nemali najmenšiu predstavu o elektronike, o ktorej rozhodovali a riadili sa jednoznačne národnym záujmom USA, svojej vlasti! Ruský súd, viazaný prirodzeným právom , by sa riadil zájmami tých oligarchov, ktorí by sudcov na stoličky dosadili. A potom by rozhodlo to, kde títo oligarchovia získaju najviac peňazí! A Michail Chazin na margo vstupu Rusko do VTO to vyjadril jednoducho a výstižne: " Vstupom do VTO Rusko jednoznačne stráca, pretože bude mať vysokú infláciu a to znamená, že bežní ruskí podnikatelia budú mať vysoké úroky na svoje podnikanie v bankách. Ale oligarchov sa to netýka! Tí vyvážaju suroviny za doláre a investície realizujú za úvery v nízkoúročených úveroch v dolároch" Sú ekonomicky motivovaný rozširovať dolárovy priestor!!! To ich vedie ku" kupovaniu " ruskej Dumy!!!!

Přidat nový příspěvek