Názor pana profesora..

| 21.12.2012

Zdravím, přikládám zde rozbor pana profesora pod zkratkou udo z jiného známého webu, kde jsem ho požádal o jeho názor na věc... Možná nám ukáže nový směr v této diskuzi.


k veci..
Číňania majú svojich analytikov a prípadné "súkromné" iniciatívy podobného typu bývajú v tej-či onej miere naviazané na miestne kulturologické stereotypy v pozitívnom a aj menej pozitívnom zmysle. Na podrobnejšiu analýzu Ďalekého východu a špeciálne Číny tu asi zatiaľ nie je priestor.

Preto mám aj väčšie obavy, ako obyčajne, niečo konkrétne jednoduché napísať. Tunajšie (t.j.aj európske) vnímanie Číňanov totiž logicky tiež podlieha našim kulturologickým špecifikám a žiaľ často objektívnej realite až príliš neadekvátnym stereotypom. Číňania sú síce myslením fakt dosť iní od nás (ako som bol počas mojich prvých štúdijných osobných kontaktov najprv dosť prekvapený), no môžem potvrdiť, že vedia byť tiež veľmi, veľmi ľudskí. Ak máte nejaké špecifické konkrétne otázky na túto tému, musel by som kontaktovať kolegov. Naozaj nie som v tejto oblasti špecialista. Toť v skratke.

Video vnímam pozitívne.
Chápavejší a globálne zodpovední Číňania poznajú panázijský a globálny postoj japonskej elity, dlhodobý postoj U.S.A. je tiež obecne známy tak, ako je nie len vo vyšších kruhoch od 80 rokov a masových finančných nájazdoch (koníkom Sorosom) v JV Ázii známy aj postoj tzv."nadrabinátu", či GP viditeľného cez globálny finančný terorizmus.

Hlavne vo väčšine krajín Ázie poznajú aj oficiálne napr. spomínaný ruský globálny bezpečnostný koncept dôverne, ako tu neraz bolo uvedené, myslím od roku 1994. Vtedy bol preložený do Čínštiny, no len pre úzku "elitu". Neskôr bol uvedený postupne v Mongolsku, Viet-Name, Indii, Pakistane, Iráne špeciálne a ďalších aj arabských krajinách ešte do posledného prelomu tisícročí. Kam všade sa dostal, by sme mohli podľa uvedeného videa špekulovať, ak je pravdou, že nebolo robené na objednávku čínskych prognostických centier.

Číňania nás dlhodobo študujú a vedia, že Slovania majú k sebe kulturologicky blízko. Tak vedia asi aj odhadnúť, aký bude mať z dlhodobého hľadiska tento nový, čiastočne v rusku vyvinutý koncept, efekt na európu a tzv.západnú civilizáciu, ak v rámci in-formačných matíc nepostavia Atlantickí kmotri niečo lepšie.
O tom je konkurencia kultúr, presnejšie koncepcii ich "samo"riadiacej operačno-systematickej algoritmiky a administrácie (v rámci spominaného kulturo-logického inžinieringu, resp. programovania).
Východná Európa tu asi aj podľa Číňanov z viacerých dôvodov zohrá, zohráva (zatiaľ nie úplne vedome) veľkú rolu, keďže západ je konceptuálne vyčerpaný, ako tvrdia od 70-tich rokov 20.stor aj japonské analytické špičky.
Vyzerá, źe autori videa (mohol fyzicky vytvoriť kľudne ako printer príslušnej matice aj konceptuálne negramotný autor) sa nestotožňujú s globálnou hegemóniou Číny ako fašistickej diktatúry, ktorú sa ako "alternatívu" snažia presadiť správcovia nadnárodných klanov(358).
Interpretácie sú samozrejme možné rôzne podľa kritérii
A.osobnej morálky a
B.miery chápania objektívnych pravidiel, procesov.

Spýtajte sa Anonym najlepšie sám seba.
Aspoň tak pri stále správnejšie kladených otázkach uvidíte, ako blízko ste k Človeku v sebe.
Udiať sa môže len to, čo ľudia chcú, čo si prajú.
Preto ten boj méd(e)ii, umenia, umeleckých nevedomých a vedomých žoldnierov, (a)sociálnych mágov,..objektívne pravidlá chápajúcich emočných inžinierov.

Myslím, že Číňania nám pomôžu a tak aj my im.
Čo si vy myslíte o jedinom mene vo videu Hacken Lee?..internet..jeho sloboda..kľúč..hackeri..
Tiger a drak, lev a sokol..prečo je vo videu lev a nie čínsky tiger?

Leo a Theo..
Keď ideme hlbšie do symboliky, nemali by sme si leva (Leo) nechať zobrať. Symbolom GP, aj keď neskôr začali používať Leva, bola mačka. Domestikovaná mačka chrániaca bohatstvo Egypta, živé zlato, hlavný obchodný masový artikel staroveku=obilie pred myšami. Envivalent prvotného monopolu tlaćenia peňazí vtedy podlozených zrnom a dnes podpornými masovomanipulačnými mat(r)icami a konvenčno-vojenskou kontrolou komoditnej burzy (presnejśie obchodu s energonosičmi, energiou)..
Keď Rimania vpochodovali do Alexandrie, odporúčali miestni skutoční mocipáni dať na štíty obraz mačky a nikto sa neodvážil ich napadnúť. Kto v Egypte totemnému zvieraťu mačke vypichol oko, tomu ho tiež vypichli, kto vážne poranil labku, tomu odsekli ruku.

Tak, ako sa tí rozumnejší snažia aj "jamu levovu" interpretovať vo svoj prospech, mali by sme aj my maľovať v našich hlavách krajšie zajtrajšky, byť v pozitívnom zmysle strojcami svojho osudu a nie maľovať "čerta na stenu".

"Človeka nepotrebuje kult a kult nepotrebuje Človeka."
Murári, pseudo-ra-bini, zvrátení judaisti, či kresťania, konzumenti, atď. sú majetkom kultov, presnejšie tvorcov kultov.
Čím viac sa stávate Človekom a prestávate byť okultistom, tým viac informácii, nových po-mocných informácii dostávate zvyššia (VM), ostatní sú odkázaní len na už známe in-formácie (obrazy a ich vzťahy, procesy). Iba ten, kto je na správnej ceste k Človeku, dostane obrazy nové, ostatnými zatiaľ nepoznané, funkčné. To je jedno z kritérii správnej cesty, cesty druhu Človek.
"Tvár, oči sú zrkadlom duše".
Tváre hráčov žlto-modrých vo videu boli blízke Ľudským.
Videl som v nich túžbu ísť cestou synov a dcér Ľudských.
Slnko a obloha.
Včely zo všetkých farieb najviac modrú milujú.
Levi chceli byť pánmi svet(l)a, no panmi púšte sa stali.
Nezvládli to, čo im bolo dané, keď sa raz pradávno úprimne pýtali. Sve-domie (bios a ultimatívna aplikácia, hra zároveň) však nepustí. Musel nastať boj červenej a bielej o jedno KA a každé BA a ten boj trvá. Dvaja včelári a jeden úľ, roj, raj..

..je toho hodne čo povedať, ako sa hovorí "do nekonečna" pri tzv."Konceptuálnom umení".
Stále ešte priveľa osôb hlavne v umeleckej branži, diskusiách, rádiu, na fórach, ten termín používa bez znalosti jeho obsahu. Ako opice sa snažia prekričať, zakecať Pravdu, no Ju nemožno zabiť. Vlak im ušiel a oni sa ho už len snažia dobehnúť. Na drezine ťažko.. Pravidlá boli od vekov VM nastavené bezpečnostne na podobné momenty.

Dik za podnet Anonym zatiaľ bez Niku.
u.

Přidat nový příspěvek