Biblicky konmcept končí

Slovan | 01.12.2012

Pod taktovkou Ruskej kultúry sa svet vysporiada s otrokármi sveta. Ak bude nutné aj za cenu svetovej vojny. Je to otázka veľmi krátkej doby.
Vďaka za preklad.

Přidat nový příspěvek