zamyšlení

čarydej | 29.11.2012

S dovolením použiji část citace a děkuji za velie pdonětné zpracování fikce.

„jsou zvyklí připisovat všechny úspěchy i neúspěchy výsledkům činnosti jednoho člověka. Naši občané ještě nepocítili, že v zemi působí kolektivní vedení.

„vrátíte se k řadovému straníkovi. Co je to za člověka? Proč se on – základ naší strany – nedokázal postavit zlu? Co mu, kromě vřelého přání sloužit naší věci, chybělo? Proč se mnoho řadových členů „společnosti“ stalo poslušnými hračkami v rukách zločinců?
Mnozí se upřímně mýlili. Věřili řečem o tom, že ve straně se to hemží nepřáteli lidu, věřili každému slovu svých podplacených stranických vedoucích.
Řadovým „chyběla maličkost – vzdělání“.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/fikce-ale-projev-stalina-na-xx-sjezdu-ksss/

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/fikce-ale-projev-stalina-na-xx-sjezdu-ksss/

Děkuji LEVA- NET a Ar za překlad.
I když fikce tak velice poučné.

Proč se jako řadový členové společnosti nedovedeme postavit zlu, a zneužívání pravomocí???

S dovolením si připojím trochu svého textu, který mi přišel před několika dny do mysli z hvězd..

Jeví se mi že ,dnes předbíhá společenské bytí - úroveň společenského vědomí. Takže každý nejdříve uvažuje - mít materiální hodnoty a potom teprve zjišťuje, že všechen ten materiál, žádá oživení jeho vlastní energií . To vyčerpává jak jednotlivce tak společnost.
Společnost, aby se stala lepší, tak nejdříve má zvýšit své společenské vědomí, aby Ty které zvolíme, měli vysokou osobní morálku a úroveň/a když mají přístup k vysokým hodnotám a společenské nadhodnoty/ aby to nezneužili vůči druhým , nebo pro sebe a pro své sobecké EGO.

Jeví se mi že,člověku na konec vadí i vlastní svoboda.
Chybí iniciátor pohybu i myšlenek vpřed .
Chybí síla energií YIN - JANG . Chybí zvládnutí cyklus proměn.

Společnost by se sama měla naučit pracovat se svými cykly proměn , aby stále podněcovala energii života a přitom nedocházelo k znehodnocování toho z čeho je tvořena a z čeho je tvořen vesmír.

Proto dnes vědomě pracuje planeta a planetární soustava na tom, aby se povýšilo vědomí jednotlivce na Vyšší úroveň a očistilo se od požadavků osobního EGA .Tím se stane to, že se povýší celková úroveň společenského vědomí . Povýšení společenského vědomí způsobí že lidská společnost přestane vykořisťovat svoji PLANETU života a sama sebe. Nastolí se nová společnost , kde každý sám bude vždy přiměřeně zajištěn aniž by trpěl sociální bídou a vytvářel svým myšlením- úzkostmi a strachy zdroje negativních energií a disharmonii.

Je na každém z nás jakou vytvoříme úroveň svého vědomí ,abychom zlepšili úroveň společenského bytí v souladu se svou planetou a vesmírem. Abychom si uvědomili že jsme součástí celkového vědomí planety i vesmíru.

Přidat nový příspěvek