Bude se zase upalovat ?

Svoboda | 31.12.2013

Je velmi smutné, jak se historie opakuje. Je to již přes 500 let co mistr Jan Hus kritizoval církev, její bezmeznou touhu po mamonu a světské moci. Hlásal, že původním smyslem církve je život v prostotě, lásce k bližnímu a bázni boží. To církevních představitelů dotklo natolik, že jej bezostyšně upálili pod záminkou kacířství.
Pokud dnes poslouchám ty arogantní a nadutecké projevy kardinála Duky v touze po nabytí stále většího majetku, ptám se, kdy se zase bude upalovat za kritiku církve ??? Kam se poděla skromnost ?
Mimochodem, jak církev svůj majetek vlastně získala ? Až na pár vyjímek to bylo upalováním lidí, obratně maskovanými krádežemi či přisvojováním jako např. po roce 1620. To co dnes církev představuje není pokora a víra ale nenávist a arogance. Škoda ...

Přidat nový příspěvek