Re: Re: Angličtina jako nástroj moci

Daniela I. | 15.11.2012

Áno, "vďaka vierozvestcom sv. Cyrilovi (Konštantín) a Metodovi sme prišli o hrdelné hlásky-zvuky, ktoré "učenici" nedokázali ani vysloviť a zrejme boli aj poučení o ich význame pre Slovanov. Takže pri tvorbe hlaholiky, z ktorej sa vraj vyvinula cyrilika a azbuka (sic!), pekne krásne vyhodili tieto hrdelné bukvy/zvuky a bol na svete nový jazyk! Aké jednoduché! Skoro do šľaktrafenia!
A dokonca mám vážne podozrenie, že nám ukradli aj Proglas ( vraj predslov k staroslovienskému prekladu biblie) a privlastnili si autorstvo tým, že zamenili niektoré slová tak, aby to vyhovovalo černokňažníkom.
A kdesi som sa dočítala (ach, tá sklená róza= skleróza, kde to bolo?), že ruština ako obrazový jazyk je univerzálnym kozmickým jazykom, žiadna umelina.
O tej pravej mozgovej hemisfére hovoril aj Levašov a aj na vedy.sk :-)

Přidat nový příspěvek