Re: Re: Re: Re: re

David | 27.06.2012

Môžeme sa pýtať napríklad takto. Akú hodnotu mali tie peniaze? Čo si si za ne mohol kúpiť? Aké bolo zásobovanie? Aká dostupnosť základných potravín pre bežných ľudí v rokoch 1929- až 1941?
Aká bola kvalita týchto škôl? Čo presne sa na nich vyučovalo? Ak bola prevaha technických vied, znamená to, že spoločnosť s vysokou technicky vzdelanou inteligenciou znamená súčasne aj vyššiu kvalitu spoločnosti? Je technicky vyspelá spoločnosť aj duchovnejšia? Bol technicky rozvoj v ZSSR dosahovaný extenzivne alebo intenzivne na úkor drancovania zdrojov a ničenia prírody? Boli školy slobodné? Bez ideologie, vojenskej disciplíny a slobodnej možnosti výberu predmetov, učitelov a nedajbože metodiky vyučovania? Atď..

Přidat nový příspěvek