k té události u kóty 776

Hox | 08.06.2012


...Mnohem děsivější byl ale boj příslušníků 6. roty/104. pluku, 76. GvVDD. Dne 29. února se zmíněný oddíl rozmístil na "kótě 776" u vesnice Ulus-Kert, kde měl společně z dalšími jednotkami blokovat Argunský průsmyk a bránit ústupu čečenských oddílů, které se stahovali z oblasti Grozného. Jejich postavení naneštěstí stálo přímo v ústupové trase asi tisícovce čečenských bojovníků, včetně nejtvrdších "rváčů" z oddílu polního velitele ibn-Chattaba (tato informace je ale zmiňována pouze v některých zdrojích). Vyčerpaní a zoufalí, neměli jinou možnost něž se prostřílet pozicemi ruských výsadkářů, pokud se chtěli probít z obklíčení a zachránit své raněné a nemocné spolubojovníky. Během několika hodin intenzivního boje začala ruským vojákům docházet munice a mnoho jich bylo zraněno. Oddíl tak nemohl být ani vyproštěn, ani se k němu nemohli dostat posily a jejich postavení se rychle zhoršovalo. Závěrečná fáze bojů se opírá o nemnohá svědectví přeživších, ale je pravděpodobně že velitel oddílů, Pplk. M.Jevtuchinov v zoufalé snaze zabránit pádu svého postavení a zajetí svých mužů, nařídil dělostřeleckou palbu na své postavení. V některých pramenech byl dělostřelecký a letecký útok interpretován jako "přátelská palba" zaviněná falešnými informacemi čečenú, kteří rozkryli ruské radiové frekvence a dezinformovali velení. Během tohoto nesporně brutálního a v jistém smyslu "heroického" boje bylo zabito celkem osmdesát-čtyři ruských vojáků a pěti přeživších pří zůstal pouze jeden nezraněn. Za projevené hrdinství bylo třináct vojáků včetně velitele Pplk. Jevtuchinova vyznamenáno řádem Hrdina Ruska a zbylí vojáci Řádem odvahy. ...

http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/84100

Přidat nový příspěvek