??!

Davus | 08.04.2016

Svébové = Slovani? Půl tisíciletí předtim, než vznikla první historická zmínka o Slovanech?
Prosím autora, aby si dostudoval pár základních informací o době římské a stěhování národů (tady by stačila i učebnice pro základní školy) a dál se neponižoval. Díky.

Přidat nový příspěvek