Re: pro Hoxe

Radomír | 22.04.2012

Informační válka tu je, o tom není pochyb. Proto nabádám ke střízlivosti. Posuzovat úlohu Stalina jako ne-rus a jen podle toho, co si přečteme, je ošemetné. Ono stačí, jaká informační válka "jede" v naší zemi, kdy se nám snaží namluvit, že Mašínové jsou hrdiny "protikomunistického odboje", že Němci k nám byli mírumilovní a my je tu vraždili atd. Je upravovaná i historie celkem nedávná a staví se na předpokladu, že pamětníci již téměř vymřeli.
U Stalina jsem již psal, že nevidím ani krvavou bestii, ani světce. Odmítám jeho "světlé napojení", už jen z faktu, jak se choval ke své vlastní rodině a dětem, ke svým manželkám i bezpočtu milenek. Je zajímavé, jak chtěl dopřát vzdělání "všemu lidu", ovšem své druhé manželce Naděždě ho zakazoval právě s odkazem na "ruské patriarchální tradice". Jestli je to ona tradice, kterou má na mysli i Sidorov a které Stalina přiučili sibiřští žreci, pak je mi líto, s tím se nemohu ztotožnit.
Jestli si Stalin Kurejku vybral, o tom pochybuji. Co by tam společně s ním dělal Jakov Sverdlov, kterého Stalin nenáviděl? Panteon v Kurejce si nechal vybudovat uvězněnými chudáky až v době svého kultu, včetně desetimetrové sochy.
Ber to, prosím, jen jako polemiku. Je to můj pohled, kterým ovšem nechci vyvolávat rozkol.
Mír s tebou.

Přidat nový příspěvek