Re: pro Ivanek

Radomír | 22.04.2012

Myslíš tím dobu po Mnichovu? Pak se mýlíš. Rumuni (a Poláci) naopak zablokovali pomoc SSSR, protože zamítli přechod vojsk SSSR přes své území do Československa. Jediní stateční byli Srbové a zorganizovali cca 50tis dobrovolníků na pomoc.
Beneš Stalina kontaktoval s dotazem, zda dostojí smlouvě o spojenectví i bez účasti Francie (tato smlouva byla takto vázaná) a v případě německé agrese přijede na pomoc. Stalin souhlasil. Dokonce když Poláci zabírali Těšínsko, dostalo se jim varování, že jakákoliv agrese vůči Československu bude důvodem vypovězení sovětsko-polské smlouvy o neútočení.
Vše ztroskotalo právě na nevůli Rumunska a Polska, Rumunsko se později uvolilo poskytnout pouze svůj vzdušný prostor sovětským letadlům. ČSR neměla tehdy se SSSR společnou hranici a nebylo možné přepravit vojska po železnici, existovala jen jediná jednokolejná trať.
Beneš se na Stalina obrátil znovu s urgentní žádostí o pomoc ještě 30.09.1938, ale než dorazila nějaká odpověď z Moskvy, Beneš kapituloval, protože se bál začít válku s Německem.

Přidat nový příspěvek