všechno je jinak

ignác | 09.04.2012

A co tento pohled?
Stalin byl největším mocenským géniem uplynulého tisíciletí. Když si vemete proti jak silné, mocné a neúprosné mašinérii stál a vytvořil z nejbídnější země Evropy světovou velmoc.
Původně měl posloužit jen jako užitečný idiot ve hře pověřence americko-židovského kapitálu Trockého, který přijel s dolary a několika sty dalšími revolucionáři z New Yorku do Ruska, aby pod rouškou Komunismu ovládli Rusko pro své bohaté americké mecenáše.
Nikomu jinému se nic podobného nepodařilo několik staletí.
Ukradl jim jejich revoluci, kterou oni chtěli ukrást Rusko.
Druhá věc. Někdo tu prý psal, že Stalin nebyl génius, protože Němci byli už před Moskvou. Právě v tom byl stalinův génius. 6.12.1941 to leckdo z vojenských stratégů pochopil. V té chvíli bylo jasné, že prakticky Hitler válku nevyhraje.
Kdo si zjistí možnosti té doby, pochopí, že Stalin by nemohl vyhrát válku, kdyby se bránil na polsko-ruské hranici. Daleko od svého vojenskoprůmyslového a logistického zázemí v dosahu německých bombardérů a husté pruské železniční sítě proti dobře vybavené a organizované německé armádě. Naopak použil pro Rusy osvědčenou Kutuzovovu léčku. Rusové tak bojují už minimálně dvě staletí, ač je k nevíře, že na to stále někdo skáče. Narazil na to Napoleon, Hitler a nyní i Rotschild.
Proč by Stalin měl bránit Rusko v tak nevýhodné situaci. Naopak pro něj bylo výhodné, když utočí druhá strana ji na táhnou daleko od svého zázemí do nitra Ruska. Stalin jen potřeboval dost času na kontrolovaný ústup a proto udělal s Hitlerem dohodu o Polsku. Jinak by Hitler spolkl Polsko celé a Němci by si mohli logistiku natáhnout příliž blízko Moskvě.
Stalin předstíral slabost a prakticky Moskvu nechal bránit pouze 250.000 špatně vyzbrojenými lidmi. Němci měli získat a získali pocit, že porazit Rusko je více než snadné. Stalin uvolňoval jen tolik sil, aby Moskva odolala do zimy a Němci z odporu získali dojem ruské slabosti. 5.12.1941 udeřily tvrdé sibiřské mrazy a v té chvíli přišel tak organizovaný obrat, který jen utvrdil všechny v tom, že to byla léčka. Na tuto chvíli Stalin převelel 500.000 výborně vycvičených v boji prověřených sibiřských jednotek s velkým množstvím nových tanků a Němci prohráli svou první bitvu druhé světové války. Prakticky leckomu došlo, že vše je jinak.
Rusové používají stále stejnou taktiku a to ve všech oblastech. Předstírají slabost a pradátora si nechají vlézt co nejvíce do tlamy a pak spadne klec. To samé se týká i bitvy o Stalingrad. Na západně se to vysvětluje skoro zásahem zhůry ale byly to ve skutečnosti dobře organizované léčky. Němci měli pocit, že Stalingrad je jejich a za minutu dvancát na ně vlítli čerství kluci, kteří se každý den holili, dostávali čisté prádlo a proti kterým nacističtí zavšivení, špinaví a vysílení vojáci mohli pouze kapitulovat. Tuto taktiky použili i při rozpadu SSSR. Rusko tenkrát nekapitulovalo. Jen USA dostávali do stejné léčky a udělali z času svého spojence. Do té doby stál čas na straně USA. Dnešní svět je v krizi a dochází k největší mocenské změně posledních tisíce let. Kdy západ ztrácí svou dominanci nad světem a předávájí východu. Toto je jen následkem plánu, který se zrodil v roce 1984.
Rudou armádu založili americké peníze, protože ji vytvářel Trockij alias Bronstein ale po Stalinovi bylo Rusko ruské a bez Stalina by Slované byli jen trapnou zotročenou a postupně genocidovanou menšinou. Za komunismu se počet Čechů zvýšil z 6,5 milionu na 10 milionů. Dnes pod vládou Rotschilda tu opět probíhá strategie tzv "tiché genocidy", kdy národ je "neviditelně" vyčerpáván a pravidla jsou nastavená tak, aby docházelo k postupné pomalé likvidaci národa a dehonestaci jeho genomu. Poprvé v dějinách vymíráme. Ženy mají málo dětí a především ty inteligentnější. Není to náhoda ale vědecko-vojensko-sociální strategie.
Stalina vám dnes tak pomlouvají právě proto, že dnešní média ovládají potomci těch, kterým Stalin neumožnil největší loupež století a tím bylo ukradení Ruska, které vždy stálo a stojí jako poslední překážka k ovládnutí světa.
Co se týče hladomorů. Tak ve skutečnosti Stalin hladomory zlikvidoval. Do Stalina byly hladomory při, kterých zemřelo alespoň milion lidi na Ukrajině se opakovaly zhruba každých deset let. Stalinova kolektivizace a nasazení zemědělské techniky zastavilo věčný kolotoč hladovění.
Co se týče toho hladomoru v 30. letech.
U nás se odvážil pouze časopis Koktejl zmínit pravdu. Příčinou hladomoru bylo vybití dobytka, který tak nemohl zorávat pole ukrajinskými sedláky, kteří se tak bránili stalinově kolektivizaci. Je na každém koho si zvolí jako viníka. Zda stalinovo rozhodnutí o kolektivizaci a nebo této reakci ukrajinských velkostatkářů.
Jenže dokud hospodařili tito statkáři docházelo k hladomorům pravidelně. Jen kolektivizace a řízení z centra, které zemědělství technicky bylo jediné schopné zmodernizovat tomu zabránily.

Přidat nový příspěvek