Re: Je to polsky

Ľubo D | 16.03.2016

Nie je to poľsky ale staroslavjansky (starosloviensky,staroslovansky) - tie pomenovania sa miešajú ale podstatné je, že je to jazyk, ktorým sa zrejme rozprávalo na našom území. Stačí si prečítať staré cirkevné texty písané v tzv.cirkevnoslovančine a nie len tie úplne najstaršie ale aj tie z neskorších storočí z archívov východných kláštorov, ktoré nestihli násilne zlatinizovať germánsko-rímsky "imperialisti". Ja som aktívny gréckokatolík a mám liturgickú reč v ušiach ale som zároveň Rusín (aspoň z polovice) a mám našu reč napočúvanú od malička, takže si myslím, že mám pre ňu aj cit. Predpokladám, že takouto rečou, alebo veľmi, veľmi podobnou rozprávali Rusíni na celom území minimálne strednej a východnej Európy. To, že sa vám môže zdať prejav pani Rapaičovej , keď číta staré cyrilometodejské texty viac archaický, je to vývojom jazyka, keď sa kedysi v oveľa väčšej miere používali v reči nosovky a podobné veci (ospravedlňujem sa za povrchnú terinológiu ale nie som odborník -lingvista) a tiež bol jazyk vraj tvrdší a až neskôr sa zmäkčoval (s - š dz - dž a podobne). Keď si ale odmyslíte zvuky, ktoré sa už dnes nepoužívajú, tento prejav bude znieť veľmi podobne ako nejaký Proglas a pod (o 800rokov starší text).
Skúste si vypočuť aj byzantsko-slovanskú liturgiu niekde na youtube, pokiaľ možno bez zboru, u ktorého niekedy nerozumieť slovám. Zaujímavý materiál, ktorý rozoberá vznik prvého oficiálneho novovekého slovanského písma -cyriliky (vraj existovalo aj staršie) je na : spravy.narod.ru/cyrilika_je_starsia_ako_glagolika.html

Přidat nový příspěvek