Kdo si nedovede povídat...........

Karel | 07.01.2016

Kdo si nedovede povídat s rostlinami, s kameny a zvířaty nemá moc přátel ani mezi lidmi. Je snadno obětí manipulací pro své nedostatečné vybavení, často mívá zavřené srdce . Může být třeba i obtížně zaměstnatelný, a proto se nechá najmout jako sluha, tzn jako třeba i voják, nebo otrok kapitálu.Pak se stává posléze velitelem , nebo šéfem, žije příliš ve hmotě, stává se jejím rukojmím. Aby dostal víc vytváří různé skupiny , které proti sobě bojují . Takových je relativně dostatek a umí se zviditelnit a často bojují proti podobným lidem o kořist .
Vytvářejí znepřátelené ideologie, státy , království, bloky a i části vesmíru asi. Kořist vytvářejí hodní a zaměstnatelní. Ale pozor, mezi hodnými jsou i nositelé Světové Energie, lidé typu Anastazia, opravdu již dospělí lidé. Jejich život, je jednou z mnoha epizod,o kterých na rozdíl od ostatních vědí. Čas od času o sobě musí dát vědět, aby nedošlo ke zpětnému degenerativnímu vývoji lidstva. Proto má Anastazie obrovský positivní význam i kdyby byla "jenom" vymyšlená těmi kteří to vše vnímat umí.
Pozor ale dej poutníče světem ,kromě Anastazií, ale s námi v skrytu žijí , zejména v těch národech, které dosud nezavrhli obětování zvířat, i lidé , kteří se schopnostmi Anastaziím téměř vyrovnají Nemluví o tom co získali za schopnosti , o to víc je však využívají pro blaho svých příslušníků na úkor ostatních lidí. Stávají se bohužel otroky svého zaslepení a tak se jim tak posléze i daří.........
Ano bez pomoci Spřízněné Přírody na hektaru se živit je dřina, ba i s technikou .Proč ale je ten hloupý Honza je v těch pohádkách nakonec šťastlivcem ?????????????? Holt zarytým materialistou býti nemohl ..............................

Přidat nový příspěvek