Re: Utopie versus zbožná přání

Isis | 10.10.2011

Není možné aby VŠICHNI byli takoví jak popisujete, zlí. Kdyby byli všichni zlí, neexistoval by protipól - dobro. Určitě je zapotřebí DOBRO podpořit, popostrčit a dát mu příležitost. Ale jak?
Podpoří DOBRO tolik požadovaný hospodářský růst, přesněji řečeno kvantitativní hosp.růst? Nic neroste do nebe.
Je třeba se na věc podívat z více úhlů.

Přidat nový příspěvek