Teória relativity je napísaná bez zákonov optiky

Jozef Babiak | 11.10.2014

Šírenie svetla v hmotnom prostredí skúma fyzika už niekoľkých storočí, z veľkého počtu pokusov so svetlom, bolo z nameraných hodnôt napísané zákony optiky. Základné teórie a zákony o šírení svetla v hmotnom prostredí napísali svetoznámí fyzici. Uvediem najslávnejších, Christiaan Huygens (r.1650) [5], Augustin-Jean Fresnel (r. 1819) [6], Thomas Young (r. 1800) [7]. Svoje poznatky a teórie vyslovili na základe výsledkov, ktoré sami namerali. Uvedený fyzici nepoužívali myšlienkové experimenty pri napísaní zákonov optiky. Z histórii objavovania zákonov optiky sa dospelo k poznaniu, kto nemeral s elektronikou nepozná zákony elektroniky, podobne kto nemeral s optikou nepozná zákony optiky. Skúsenosť a poznanie dosiahnutá z pokusov zo svetlom sa nedá dosiahnuť žiadnym myšlienkovým pochodom alebo myšlienkovým experimentom, lebo svetlo a jeho šírenie v hmotnom prosredí stále vydáva nové objavy. Základný zákon optiky je zákon index lomu svetla v hmotnom prostredí. Všetky optické prístroje sú vypočítané a zhotovené podľa zákonov optiky, optické prístroje svojím fungovaním potvrdzujú zákony optiky. Pri štúdiu Teórii relativity som zistil, že v celej Teórii relativity je rýchlosť svetla počítaná len vo vákuu, aj keď svetlo prechádza hmotným prostredím. Teória relativity rýchlosť svetla v hmotnom prostredí nepočíta podľa zákonov optiky. Teória relativity je napísaná len na predstavách a myšlienkových experimentoch Einsteina, v ktorých neplatia zákony optiky. Pri dlhoročnom meraní svetla interferometrami som zistil, že rýchlosť svetla v ramenách interferometra sa musí počítať podľa zákonov optiky, aby vypočítané hodnoty posunu interferenčných prúžkov boli stejné ako namerané hodnoty. Einstein nikdy nemeral s interferometrami, píše sa v jeho životopise [2], používal len myšlienkové experimenty na vyslovenie zákonov optiky, preto nepoznal zákony optiky pre ích použitie v šírení svetla v hmotnom prostredí v ramenách interferometra.
To je stručné zhrnutie poznania, poznatky o šírení svetla v hmotnom prostredí som získal z meraní s interferometrami, žiadnymi myšlienkovými experimentami.
Teória relativity popisuje šírenie svetla len vo vákuu, nepopisuje šírenie svetla v hmotných prostrediach podľa zákonov optiky. Einstein nikdy nemeral s interferometrom, preto nepochopil zákony optiky v ích aplikovaní na šírenie svetla v hmotnom prostredí, lebo v celej Teórii relativity nepočítal rýchlosť svetla podľa zákonov optiky. Podľa Teórie relativity sa nedá vypočítať posun interferenčných prúžkov pri meraní svetla interferometrami, lebo Teória relativity nikde nepočíta rýchlosť svetla v hmotnom prostredí podľa zákonov optiky. Teória relativity je len pomýlená myšlienková predstava Einsteina, ktorá napísaná bez zákony optiky.

Přidat nový příspěvek