Blbost

edie | 12.07.2012

Jakožto člověku, který studoval matematiku mě strašně bodly ty nesmysly o imaginárních číslech. Jen krátce a co nejjednodušeji:
Při tvorbě matematických prostorů začínáme s kružnicí, na kterou umisťujeme jednotlivé body. Snadno si můžeme představit například prostor obsahující 1 a 0. Z jednoho bodu se můžeme pohnout dvěma směry, ale vždy dojdeme jen do druhého bodu. Tedy přičtení i odečtení 1čky vede ke stejnému výsledku. Postupným rozšířováním tohoto prostoru se dostaneme k číselné ose, což je kružnice s nekonečným poloměrem a dvěma nevlastnímy body (nekonečna). Zavedením imaginárních čísel můžeme tento jednorozměrný prostor rozšířit na dvojrozměrný. To je vše. Imaginární čísla se nepoužívají všude, protože není všude potřeba používat dvojrozměrný matematický prostor. To, že i^2=-1 je už jen transformace z 2D do 1D. A transformace z vícerozměrných prostor do méněrozměrných jsou už ze své podstaty ztrátové (Například když se díváte na scénu snímanou kamerou v televizi, vidíte ji jen z jednoho pohledu, zatímco kdybyste před sebou měli 3D obraz místa, mohli byste si jej prohlédnout odkudkoliv).

Dále si nemůžu odpustit a musím upozornit, že teorie relativity je pořád jen teorie. Určitě se najde mnoho lidí, kteří na to zapomínají a považují ji za jasně danou a neměnnou věc. Ať již je jejim autorem kdokoliv (a to, že Einstein vycházel z výzkumu jiných, podle mě nic nemění na tom, že ji dal dohromady), nic to nemění na tom, že nám dala alespoň přibližný náhled na funkci vesmíru. Ve starověku lidé vysvětlovali přírodní jevy bohy. Dnes se odkazujeme na přesnější teorie a jednou se určitě objeví někdo s mnohem přesnější teorií, která se bude ještě více blížit pravdě.

Nevidím ale důvod, proč z toho hned dělat konspirační teorie a také nevidím jakým způsobem nás teorie relativity vede k zániku. Pokud nás něco vede k zániku, tak je to sobeckost lidí kteří neberou ohled na ostatní, přírodu a budoucnost. Tito lidé nezmizí když někdo přijde s převratně přesnou teorií nebo nevyčerpatelným a dokonale ekologickým zdrojem energie. Jen změní své prostředky.

Přidat nový příspěvek