Re: Re: Re: Re: Re: Staroslovienská Bukvica

Hox | 23.09.2015

Pokud jde o ten překlad Asova, který jediný vyšel v češtině v dvojverzi "originál" - překlad, tak ten nemá právě nejmenší smysl číst. Originál publikovaný akademikem Tvarogovem, ze kterého vycházejí všichni (jiný zdroj VK není), vypadá takto (destička 1):

вотсщеоупамятохомдоблянашастароічасоідаідемокамоневестеатакосьм/ оізремовоспятьарщеможе боесьмоістоідіхомсянавеправеявезнатиаобап/ол-отьрлаведетеад оумітісебодабостворящнамовеицеяковожеіестесветз/оре-намесяшеівотоіябезодниповесидажьбоземенашеабитаяудьрженабятак/осе-дущепращурісоутеатісветізореманамоодиру. . . ногрьціналезшанарус/ітв-ьрящизлаявоімьбогоувмоіжесьмоіневехомужікамотещатиащчатворіти/-правебоесьневідомоуложенадажьбомапоньякопряжесятецеявеітасоутво/-ріживотонашоатоколі одідесьмртьеесьявьесьтекоущаатворенооправінав/-енбоестепотоіядотеестенаваапотеестенаваавправіжеестеявъпоучихомс/яс-таруавржемощемосядушінашавонбоесьтонашѳякосебоужінаідесебона/ко-ноі. . . тврящубогоумсі лусооузрехомвсебітободанодарбъгованепотре/буе-мобосенапраснити. . .седушіпращуроінашаодирусрящетінаноіатаможале/-плакатисяавоірещатінамоякосьмоінебржехомоправенавеаяве. . . небрже-жех/омбосенатоаглузіхомсеистая. . . несьмоідостоінібоітідажбовівнуці. . ./ тобомоляібогоумдаімемочистедушіателесінашаадаимеможівотсопраотц/-інашавобъзехсліяшетесевоединпраудатакосебосьмедажбовівноуцізрір/-усекоумеякожоумвьликбожьскестеедінсоноіатомутворяетеаререщапгете-со/бъзовоедине. . . бренебоесьнашеживотеасьмоітакождеідежекомонезем-нашім/работати живяшевоземехсотелеовнааскътіенашаодевраземтекущ-на. . . све/редзь. . .

Přidat nový příspěvek