Re: Re: Re: kniha Uškujnika

nina | 11.06.2012

popsal z jiného pohledu strůjce a cil "revoluce" a dále pokračuje už vžitý model dle Chrusčova.
Začínám si myslet,že naše způsobilost rozpoznávat léčky je těžce zkoušená.
Možno ani Sidorová nemáme brát jako poslední verdikt historie.

Přidat nový příspěvek