Články

K otázce ranného křesťanství a formování kánonu Bible

22.6.2018   Výňatek z diskuse, odsud, forma ponechána původní.   Lux | 28.05.2018 A tú rozprávku o 12 mesiačikoch poznáš, Julko? V dnešnej dobe veriť 2 000-3 000 ročným mýtom, to je fakt na pováženie. Ad) "To,že KSB mlčí o historických dokazoch a viere prvých kresťanov v Ježiša ako Boha...

Pre pánov védistov a nielen ... (pár věcí k zamyšlení)

6.5.2018   Fragment jedné starší diskuse, svým zaměřením stále velmi aktuální... (a možná ještě více, než v době svého vzniku)... na co bylo odpovídáno ne až tak hypotetickému "Julkovi", si lze lehce domyslet, a v případě zájmu podívat v odkazech níže...   Pre pánov védistov a nielen...

Letecky o systému, ve kterém žijeme

29.7.2017 Lux Urobím taký veľmi skrátený pohľad z dronu..☺: 1) Systém v ktorom žijeme je globálny a riadený z úrovne, ktorá je mimo marionetných politikov a viditeľnej periférie. Pracuje sa bezštruktúrnym spôsobom a prostredníctvom tzv. virtuálnych štruktúr, ktoré vznikajú a zanikajú v dnešných...

O co šlo Globálnímu prediktoru ve vztahu k VŘSR?

3.10.2016 Lux   Poznámka: jedná se o původně diskusní příspěvky, částečně upravené do podoby článku, tomu odpovídá i struktura a informační rozsah.   Vývoj sveta smerom k buržoáznemu liberalizmu je pomerne veľká chyba riadenia GP a ten si to po istom čase uvedomil.. Nie vždy sa mu z...

Úrok, úžera a Lidská společnost - dvě neslučitelné podstaty

11.7.2016 Lux   Kultúry gojimov sa historicky odlišujú od "židovskej" (judaistickej) kultúry, a to smerom k vyššej morálke, ale dosť zaostávajú vo vôľových prejavoch. Ide o určitú chamtivosť a márnivosť (dosiahnutie slávy a "bohatstva" s ľubovoľnými prostriedkami a pri minimálnom podiele...

Trochu obšírnejšie o anjeloch

19.6.2015 Lux   (Výňatek ze starší diskuse, pozn. Hox. Pro někoho možná provokativní, ale myslím že si zaslouží zveřejnění.)   Trochu obšírnejšie o anjeloch aj pre ostatných. Etymologicky je archanjel zložený z arch-, arci- = gr. s významom „hlavný“. Po grécky άρχός = vodca, líder,...,...

Úkoly Hitlera, bin Ládina v biblickém projektu

29.5.2015 Lux Hitler: Hitler plnil a v podstate splnil viacero na neho uložených podvedomých úloh od GP (i keď aj štruktúrne riadenie cez "radcov" a blízke okolie malo svoje miesto): - potrestať Nemcov za stavanie sa na zadné pri zavádzaní Biblického projektu už od stredoveku (v novoveku napr. s...

22 jako "podpis" GP

28.5.2015 Lux   Predpokladá sa, že štruktúra tandémového najvyššieho(globálneho) riadenia na svete je nezmenená od dôb starovekého Egypta, kde ukázal tzv. tandémový princíp veľmi vysokú efektivitu riadenia štátu: 2x(1+10) = 22 Dve jedenástky s kapitánom (prvohierarchom) a 10 hráčmi =...

Kumrán - testovací polygon sociálních technologií

17.12.2014 Lux   Pozn. Hox: bez znalosti alespoň rámcového významu zkratek GP, KSB a významu pojmů egregory, sociální magie, konceptuální moc, globální historický proces, biblický projekt, atd. pravděpodobně nemá příliš smysl následující text číst. Pro uchopení jakéhokoliv textu je třeba...

Konceptuálně podmíněné defekty současné vědy

9.10.2014 Lux   Ľudstvo naďalej žije pod množstvom historických i novodobých mýtov a veda i jej predstavitelia nie sú výnimkou a sú rovnako zahrnutí pod autokratickú Konceptuálnu moc, ktorá (ticho) definuje čo je Pravda a čo lož. Tak ako to kedysi dávnejšie verejne definovala - čo je pravda -...

O matricích a egregorech

18.9.2014 Lux   Matrice a egregory - na určitej úrovni chápanie je to jedno a to isté a v určitých konkrétnych prípadoch je egregor (ezoterické pomenovanie bioinformačného poľa) hierarchicky vyššie ako nejaké matrice parciálnych procesov - scenárov (objíma ich), ktoré môžu konceptuálne zdatní...

Matrice, egregory. Costa Concordia a Titanic

5.9.2014 Lux   Keďže globálna informačná vojna proti ľudstvu sa už vedie niekoľko tisícročí, tak trochu zjednodušenej teórie na úvod: Matrica = agregátny materiálny modul - pravdepodobne torzné pole (egregor alebo jeho fragment), ktorý má určité informačno-algoritmické naplnenie a nachádza sa...

Role fotbalu v globálním řízení

26.7.2014 Lux   Predpokladá sa, že štruktúra tandémového najvyššieho(globálneho) riadenia na svete je nezmenená od dôb starovekého Egypta, kde ukázal tzv. tandémový princíp veľmi vysokú efektivitu riadenia štátu: 2x(1+10) = 22 Dve jedenástky s kapitánom (prvohierarchom) a 10 hráčmi =...

Mechanizmy výběru "kádrů" v USA

20.7.2014 Lux Ako nás už poučil Džugašvili - "Kadry rešajut vsjo." Pozrime sa, ako sa to rieši v USA, ktoré po nevyhnutnom reštarte Biblického projektu na konci obdobia feudalizmu(GP sa nepodarilo cez RKC dosiahnuť svoj cieľ = globálnu moc) vytiahol GP do pozície svetového hegemóna (nahradili GB,...

Citace z Koránu a KSB

8.7.2014 Lux   V doterajšej známej histórii sú zaznamenané 3 Zjavenia (Vnuknutia) z hierarchicky usporiadaného Vesmíru. VM komunikuje - riadi cez tzv. celovesmírnu mieru, prostredníctvom ktorej prebieha energeticko-informačný tok od Neho. To relígie označujú ako Duch Svätý. Zjavenia takto môžu...

Řídící struktury GP ve středověku, církevní řády (2)

28.6.2014   -předchozí část-   5. DOMINIKÁNI – založení sv. Dominicom v Toulouse a potvrdení pápežom Honoriusom III. v r. 1216, rýchlo sa rozšírili po TAL, FRA a SPAIN. Na 1. generálnej kapitule v Bologni r. 1220 bol rád vyhlásený za žobravý a jeho členovia boli povinní sa vzdať všetkého...

Řídící struktury GP ve středověku, církevní řády (1)

20.6.2014 Lux   Skoro všetky historické i dnešné cirkvi, relígie, či skôr kulty sú v podstate bez Boha, no zato s nejakým duchom, t.j. agregátnym biopoľom ( bohom alebo vyšším duchom daného kultu ), ktoré riadi svojich zver-encov. A pohanská "múdrosť" s nejakým panteizmom, či polyteizmom je...

Zlatý věk středověku

14.6.2014   další komentáře Luxe k tématu Funkčné hospodárstvo spoloCnosti   ba veru aj ja som sa v škole učil o temnom stredoveku s obrovskou biedou a primitívnym spôsobom života, morovým Božím dopustením atď., ale ako hovoril nemenovaný rabbi na smrteľnej posteli synovi: "Synku, všetko...

Funkčné hospodárstvo spoloCnosti

10.6.2014 Dodatek k článku Bezúročné peníze a rozvoj   Vďaka novodobým mystériam v TV (v tejto chvíli v TV správach - "zadlžovanie sa je čoraz výhodnejšie..":) ) a "vedeckým" ekonómom a ich pritakávačom si mnohí ľudia myslia, že bez úžery (kreditno-úverového systému s úrokom) nemôže normálne...

Z diskuse: o periferii Globálního prediktora, GP a Švýcarsko

14.3.2014 opět jeden výtažek, výcuc ze starších diskusí na téma, které by nemělo zapadnout..     Změna na pozici GP? Jarda | 19.02.2014 Zamysleme se (v kontextu s informací o emisi olympijských mincí v diskusi) jestli nemohlo dojít ke změnám struktury nejen ve smyslu skrze kterou...
1 | 2 >>